E-varžytinės, aukcionai

Ar galima už aukcione įsigytą turtą atsiskaityti dalimis?

Atsiskaitymas dalimis už aukcione įsigytą nekilnojamąjį turtą ir žemės sklypą ar kitus nekilnojamuosius daiktus turi būti vykdomas laikantis šių nuostatų:
  • pradinė įmoka turi būti ne mažesnė kaip 30 procentų aukcione nustatytos nekilnojamojo turto ir žemės sklypo ar kitų nekilnojamųjų daiktų kainos (įskaitant dalyvio garantinį įnašą) ir turi būti sumokėta per 5 dienas nuo nekilnojamojo turto ir žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutarčių pasirašymo;
  • abiejose – nekilnojamojo turto ir žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartyse turi būti nustatytas vienodas mokėjimų periodiškumas ir vienodas vėliausias galimas atsiskaitymo terminas;
  • aukciono laimėtojas su kiekviena įmoka sumoka palūkanas, apskaičiuotas nuo likusios mokėti sumos. Palūkanų norma lygi jos nustatymo dieną Lietuvos banko tinklalapyje skelbiamai praėjusio mėnesio suteiktų naujų paskolų nefinansinėms korporacijoms ir namų ūkiams palūkanų normai („iš viso“). Palūkanų normos nustatymo diena yra pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo diena;
  • skoliniams įsipareigojimams įvykdyti aukciono laimėtojas privalo aukciono organizatoriui įkeisti kitą aukciono laimėtojo nuosavybės teise valdomą nekilnojamąjį turtą arba pateikti kitas aukciono sąlygose nustatytas skolinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo priemones;
  • aukciono organizatorius Nekilnojamojo turto registre įregistruoja nekilnojamojo turto ir žemės sklypo ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimo–pardavimo sutartis, o kai žemės sklypas gali būti tik išnuomojamas, – nuomos sutartį ir nurodo juridinį faktą dėl sudarytų sandorių.
     
Redaguota: 2016-03-22 15:37
Į viršų