Hipotekos registras

Kaip gauti hipotekos (įkeitimo) lakšto kopiją?

Hipotekos (įkeitimo) lakštų (nuorašų) patvirtintas kopijas galima gauti Registrų centrui pateikus prašymą, nurodžius teisėtą ir apibrėžtą duomenų naudojimo tikslą  bei sumokėjus atlyginimą už duomenų teikimą. 

Prašymas gali būti pateikiamas asmeniškai bet kuriame Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Elektroninių ryšių priemonėmis teikiamą prašymą asmuo turi pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, patvirtintu kvalifikuotu sertifikatu. Asmens prašymas, perduotas paštu ir elektroninių ryšių priemonėmis laikomas pateiktu, jeigu prašyme nurodytas įsipareigojimas apmokėti už atliktus darbus, parengtų dokumentų atsiėmimo vieta arba jų pateikimo būdas.

Darbų atlikimo įkainius pateikiame šioje nuorodoje.

Prašymo suteikti registro duomenis formą rasite čia.
Redaguota: 2017-08-30 09:29
Į viršų