Sutarčių registras

Kam Sutarčių registro duomenys teikiami neatlygintinai?

Sutarčių registro duomenys, registro informacija neatlygintinai:

  • teikiami fiziniams asmenims, kai registre tvarkomi duomenys apie šiuos asmenis kartą per kalendorinius metus pagal prašymą;
  • perduodami susijusiems registrams, valstybės informacinėms sistemoms pagal sutartis;
  • teikiami mokesčių administravimo, teisėtvarkos institucijoms ir teismams teisės aktuose nustatytoms funkcijoms atlikti pagal prašymą ir (arba) sutartis.
Redaguota: 2016-06-27 13:53
Į viršų