Sutarčių registras

Ar galima gauti Sutarčių registrui pateiktų dokumentų kopijas?

Sutarčių registro nuostatų 63.2 punkte nustatyta, jog Sutarčių registro duomenys teikiami išduodant registro išrašus, todėl gauti Sutarčių registrui pateiktų dokumentų kopijas galimybės nėra.
 
Redaguota: 2016-06-27 13:55
Į viršų