Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Kas yra pastato energinio naudingumo sertifikatas?

Pastato energinio naudingumo sertifikatas - Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka išduotas sertifikatas, kuriame pagal STR 2.01.09:2005 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas" reikalavimus įvertintas pastato energijos suvartojimas ir nurodoma energinio naudingumo klasė.

 
Redaguota: 2014-04-03 10:10
Į viršų