Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Kiek kainuoja įregistruoti nekilnojamąjį turtą gautą paveldėjus pagal įstatymą?

Atlyginimo dydis už nuosavybės teisių, įgytų paveldėjimo būdu, įregistravimo Nekilnojamojo turto registre paslaugas, priklauso nuo paveldėto nekilnojamojo daikto vidutinės rinkos vertės ir skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 04 23 nutarimu Nr. 365 „Dėl atlyginimo už nekilnojamųjų daiktų, daiktinių teisių į juos, šių teisių suvaržymų ir su nekilnojamaisiais daiktais susijusių juridinių faktų, įmonių perleidimo ir nuomos sutarčių registravimą/išregistravimą   ir  naudojimąsi nekilnojamojo turto registro duomenimis dydžių sąrašo patvirtinimo“ 1 - 4 lentelėse nurodytais duomenimis.

Už nuosavybės teisės į žemės sklypą įregistravimą, registruojant pirmosios ir antrosios eilės įpėdiniams paveldėtą žemės sklypą, atlyginimas – 0,1 procento žemės sklypo vidutinės rinkos vertės.

Už nuosavybės teisės į statinius, butus ar patalpas įregistravimą, registruojant pirmosios ir antrosios eilės įpėdiniams paveldėtus statinius, butus ar patalpas, atlyginimas – 25 procentai 3 lentelėje nustatyto atlyginimo dydžio.

Registruojant fiziniams ir juridiniams asmenims bendrosios nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį daiktą ir daiktines teises į jį, atlyginimas skaičiuojamas nuo bendro atlyginimo dydžio, paskirstant šį atlyginimą kiekvienam iš bendraturčių proporcingai jų valdomos dalies vertei (bendras atlyginimo dydis apskaičiuojamas pagal 1–4 lentelėse nustatytą atlyginimo dydį).

Nuosavybės teisės į nekilnojamąjį daiktą įregistruojamos per 10 darbo dienų. Asmenų pageidavimu nuosavybės teisės gali būti įregistruojamos ir skubos tvarka. Tokiu atveju už įregistravimą mokami šie atlyginimo priedai:

per 3 darbo dienas – 30 procentų atlyginimo, nustatyto šiame nutarime;
per 2 darbo dienas – 50 procentų atlyginimo, nustatyto šiame nutarime;
per 1 darbo dieną – 100 procentų atlyginimo, nustatyto šiame nutarime.


 
Redaguota: 2018-01-10 16:36
Į viršų