Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Kaip įregistruoti nekilnojamojo turto nuomos (panaudos) sutartį?

Informuojame, kad pateikti prašymą per Registrų centro savitarnos sistemą dėl juridinio fakto apie sudarytą nuomos (panaudos) sutartį įregistravimo Nekilnojamojo turto registre galimybės nėra.

Karantino laikotarpiu Registrų centro paslaugos teikiamos nuotoliniu būdu: e. kanalais ir paštu; klientai laikinai negalės pateikti prašymų ir atsiimti išrašus Klientų aptarnavimo padaliniuose.  

Asmuo, norintis Nekilnojamojo turto registre įregistruoti ar išregistruoti juridinį faktą (žymą) dėl sudarytos nekilnojamojo daikto nuomos (panaudos) sutarties, Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui turi paduoti prašymą. Kartu su prašymu turi būti pateikti teisės aktų reikalavimus atitinkantys, juridinio fakto atsiradimą/pasibaigimą patvirtinantys, dokumentai. Prašymą gali pateikti tiek nuomininkas, tiek nuomotojas.
Jeigu nuomai perduodamam nekilnojamajam daiktui Nekilnojamojo turto registre įregistruota hipoteka, kartu su nuomos (panaudos) faktą patvirtinančiais dokumentais atskirais atvejais (kai tokia prievolė nustatyta hipotekos sutartyje) gali būti reikalinga pateikti ir kreditoriaus sutikimą dėl įkeisto nekilnojamojo daikto nuomos. 
Prašymas įregistruoti/ išregistruoti juridinį faktą (pavyzdinę prašymo formą rasite čia) gali būti pateikiamas paštu adresu: Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, ar elektroninių ryšių priemonėmis. Elektroninių ryšių priemonėmis teikiamą prašymą asmuo turi pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, patvirtintu kvalifikuotu sertifikatu, ir siųsti el. paštu info@registrucentras.lt.
Teikiamas Juridinio fakto atsiradimą ar pasibaigimą patvirtinančio dokumento  tik originalas arba įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas jo nuorašas. Dokumentai gali būti rašytiniai ir elektroniniai. Elektroniniai dokumentai turi būti pasirašyti visų sutarties šalių saugiu elektroniniu parašu arba gali būti pateikiamos skaitmenine forma rašytinių dokumentų kopijos, patvirtintos saugiu visų sutarties šalių elektroniniu parašu, kaip nurodyta Nekilnojamojo turto registro nuostatų 38 punkte.
Asmens pasirašytas prašymas, perduotas paštu ar elektroniniu paštu, laikomas pateiktu tik tuo atveju, jeigu prašyme nurodytas įsipareigojimas apmokėti už atliktus darbus, parengtų dokumentų pateikimo būdas, užtikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti pareiškėją. Teikiant prašymą paštu, turi būti pridėta pareiškėjo asmens dokumento kopija.
 
Įregistruotas juridinis faktas (žyma) dėl sudarytos nekilnojamojo daikto nuomos (panaudos) sutarties matomas  Nekilnojamojo turto registro išraše, kurį reikėtų užsisakyti kartu su prašymu įregistruoti juridinį faktą. Parengtas NTR išrašas  gali būti  pristatomas dviem būdais: 
- elektroniniu paštu, o originalą bus galima atsiimti pasibaigus karantinui.
- paštu, dokumentą išsiunčiant prašymą pateikusio asmens nurodytu adresu. Karantino metu dėl Lietuvos pašto ribojimų siunta bus pristatyta ne į rankas, o į pašto dėžutę.

 
Redaguota: 2020-05-07 08:03
Į viršų