Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Kaip įregistruoti nekilnojamojo turto nuomos (panaudos) sutartį?

Registrų centro savitarnoje asmuo gali sudaryti nuomos ar panaudos sutartį ir perduoti įregistruoti juridinį faktą Nekilnojamojo turto registrui.
 
Kaip sudaryti ir įregistruoti nuomos ir panaudos sutartį Registrų centro savitarnoje?
  1. Prisijunkite prie Registrų centro savitarnos.
  2. Viršutiniame meniu pasirinkite „Nekilnojamojo turto kadastras ir registras“.
  3. Naujai atsidariusio lango kairiajame meniu pasirinkite „Mano prašymai“ bei nuspauskite Jums reikalingos paslaugos pavadinimą „Nuomos sutarties sudarymas“ arba „Panaudos sutarties sudarymas“.
  4. Užpildykite reikalingus duomenis sutarčiai sudaryti ir, jeigu reikia, įrašę kitus įsipareigojimus, sutarties nutraukimo pagrindus bei kitas sutarties sąlygas suformuokite sutartį.
  5. Pasirinkite laikotarpį, per kiek laiko norite įregistruoti nuomos/panaudos sutartį.
  6. Pasirašykite sutartį kvalifikuotu elektroniniu parašu ir perduokite registravimui.
Registrų centro savitarnoje galima ne tik sudaryti ir įregistruoti, bet ir teikti prašymą išregistruoti nuomos ar panaudos sutartį bei susitarimą nutraukti nuomos ar panaudos sutartį pasibaigus sutarties terminui.

Asmuo, norintis Nekilnojamojo turto registre įregistruoti ar išregistruoti juridinį faktą dėl sudarytos nekilnojamojo daikto nuomos (panaudos) sutarties, Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui turi paduoti prašymą. Kartu su prašymu turi būti pateikti teisės aktų reikalavimus atitinkantys, juridinio fakto atsiradimą/pasibaigimą patvirtinantys, dokumentai. Prašymą gali pateikti tiek nuomininkas, tiek nuomotojas.

Prašymas įregistruoti/ išregistruoti juridinį faktą (pavyzdinę prašymo formą rasite čia) gali būti pateikiamas teritoriniame Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje asmeniškai (išankstinę vizito registraciją atlikti galite čia), siunčiant paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Elektroninių ryšių priemonėmis teikiamą prašymą asmuo turi pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, patvirtintu kvalifikuotu sertifikatu, ir siųsti el. paštu info@registrucentras.lt.

Teikiamas juridinio fakto atsiradimą ar pasibaigimą patvirtinančio dokumento  tik originalas arba įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas jo nuorašas. Dokumentai gali būti rašytiniai ir elektroniniai. Elektroniniai dokumentai turi būti pasirašyti visų sutarties šalių saugiu elektroniniu parašu arba gali būti pateikiamos skaitmenine forma rašytinių dokumentų kopijos, patvirtintos saugiu visų sutarties šalių elektroniniu parašu, kaip nurodyta Nekilnojamojo turto registro nuostatų 38 punkte.
Asmens pasirašytas prašymas, perduotas paštu ar elektroniniu paštu, laikomas pateiktu tik tuo atveju, jeigu prašyme nurodytas įsipareigojimas apmokėti už atliktus darbus, parengtų dokumentų pateikimo būdas, užtikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti pareiškėją. Nekilnojamojo turto registro nuostatų 37.3 p.: dokumentai, įrodantys asmens, pateikusio prašymą, asmens tapatybę, išskyrus tuos atvejus, kai asmens prašymas pateikiamas paštu, elektroninių ryšių priemonėmis arba per notarą.


Atkreipiame dėmesį, kad jei Nekilnojamojo turto registre nuomojamo nekilnojamojo daikto atžvilgiu yra įregistruotas juridinis faktas apie notaro vykdomojo įrašo atlikimą, turi būti teikiamas hipotekos kreditoriaus sutikimas, o jeigu įregistruotas juridinis faktas apie areštą – areštavusios institucijos sutikimas.


 

Redaguota: 2023-11-23 09:11
Į viršų