Juridinių asmenų dalyvių informacinė sistema (JADIS)

Kaip pateikti duomenis Juridinių asmenų dalyvių informacinei sistemai (JADIS) apie mažosios bendrijos narius?

Mažosios bendrijos turi pateikti duomenis apie savo narius Juridinių asmenų dalyvių informacinei sistemai (JADIS) šios informacinės sistemos nuostatuose nustatyta tvarka. Jeigu mažoji bendrija nėra pateikusi duomenų į JADIS, šie duomenys turi būti pateikti nedelsiant. Į JADIS teiktini duomenys nurodyti Mažųjų bendrijų įstatymo 61 straipsnyje.
Įregistravus naują mažąją bendriją duomenys apie jos narius į JADIS turi būti pateikti ne vėliau kaip per 5 dienas nuo mažosios bendrijos įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos, o pasikeitus bendrijos nariams ar jų duomenims – ne vėliau kaip per 5 dienas nuo šių pasikeitimų dienos. Pažymėtina, kad mažosios bendrijos, kurių valdymo organas yra  narių susirinkimas, duomenis į JADIS apie pasikeitusius savo narius gali teikti, tik įregistravus pakeitimus Juridinių asmenų registre.
Duomenys apie mažųjų bendrijų narius į JADIS yra teikiami tik elektronine forma, kvalifikuotu elektroniniu prašu prisijungus prie Registrų centro klientų savitarnos sistemos. Šiuo metu galima naudotis:
1. Registrų centro išduotu kvalifikuotu elektroniniu parašu;
2. Mobiliojo ryšio operatorių - Bitė, Telia, Tele2 ir Teledema išduotu kvalifikuotu elektroniniu mobiliuoju parašu;
3. Asmens dokumentų išrašymo centro prie Vidaus reikalų ministerijos išduota asmens tapatybės kortele, kurioje įrašyti asmens atpažinimo elektroninėje erdvėje ir kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatai.
Duomenis į JADIS gali teikti:
1. Mažosios bendrijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo, kuriam nustatyta tvarka suteiktas atskiras įgaliojimas teikti duomenis į JADIS, kai mažoji bendrija turi vienasmenį valdymo organą. Atkreiptinas dėmesys, kad teikti duomenis į JADIS turi būti išduotas atskiras įgaliojimas nepriklausomai nuo to, ar asmuo jau turi įgaliojimą teikti finansines ataskaitas ir (arba) Juridinių asmenų registro duomenis elektroniniu būdu.
2. Mažosios bendrijos atstovas, kai mažosios bendrijos narių susirinkimas yra mažosios bendrijos valdymo organas ir bendrijoje yra du ar daugiau narių;
3. Mažosios bendrijos narys, kai mažosios bendrijos narių susirinkimas yra mažosios bendrijos valdymo organas ir mažojoje bendrijoje yra vienas narys;
5. Prokuristas.
Norint pateikti duomenis į JADIS, kvalifikuotu sertifikatu patvirtintu elektroniniu parašu reikia prisijungti prie Registrų centro klientų savitarnos sistemos ir pasirinkus atitinkamą rolę (priklausomai nuo to, kas teikia duomenis), horizontaliame meniu pasirinkti  skiltį Juridinių asmenų registras. Tuomet kairėje meniu pusėje reikia spustelėti nuorodas - Juridinių asmenų dalyviai (JADIS)> Dalyvių sąrašo teikimas. Užpildžius privalomus laukus bei suvedus visus duomenis apie bendrijos narius, suformuojamas narių sąrašas, kuris pasirašomas duomenis teikiančio asmens kvalifikuotu sertifikatu patvirtintu elektroniniu parašu.
Išsami informacija, kaip pateikti duomenis į JADIS, yra pateikta Vartotojo vadove duomenų teikimui į Juridinių asmenų dalyvių informacinę sistemą.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad pagal Mažųjų bendrijų įstatymo 3 straipsnio 6 dalį mažosios bendrijos steigėjai nuo juridinio asmens įregistravimo tampa jos nariais, tai reiškia, kad pirmųjų narių (steigėjų) narystės pradžios data JADIS turi sutapti su juridinio asmens įregistravimo data. 


 
Redaguota: 2022-12-29 16:39
Į viršų