E. sąskaita

Sutartis pasirašyta 2014 metais, kai viešųjų pirkimų sutarčių viešinti nebuvo privaloma. Pagal sutarties nuostatas, ji pratęsiama automatiškai, jei nei viena iš šalių nepareiškė noro jos nutraukti, todėl ir rašytinių pratęsimų jai nėra. Tokiu būdu ši sutartis (ir galimi jos priedai) nėra įkelti į sistemą. Tiekėjas, išrašydamas sąskaitą sistemoje, negali pasirinkti sutarties. Ką daryti tokiu atveju?

Jeigu, viešojo pirkimo sutartis sudaryta iki 2014 m. gruodžio 31 d (imtinai), tokiu atveju tiekėjas, teikdamas atsiskaitymo dokumentus per informacinę sistemą „E. sąskaita“, duomenis apie sudarytą sutartį su perkančiąja organizacija/perkančiuoju subjektu į sistemą turi įvesti rankiniu būdu. Daugiau informacijos rasite nuorodoje -> VPĮ -> E. sąskaita.

 
Redaguota: 2017-10-20 18:01
Į viršų