Kiti klausimai

Ką reikia padaryti, norint gauti duomenis daugkartinio naudojimo atveju?

Norėdami gauti duomenis daugkartiniu atveju, turėtumėte sudaryti duomenų teikimo sutartį su Registrų centru. Inicijuojant duomenų teikimo sutarties sudarymą, Jūs turite Registrų centrui el. paštu info@registrucentras.lt   atsiųsti prašymą dėl duomenų teikimo sutarties sudarymo. Prašyme būtina nurodyti duomenų naudojimo apibrėžtą ir teisėtą tikslą bei Lietuvos Respublikos įstatymo pavadinimą, straipsnį, straipsnio dalį, punktą, Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimo, ministro įsakymo ar kito teisės akto pavadinimą, jo (jų) punktą (-us), papunktį (-čius), kurie numato Jūsų teisę tvarkyti prašomus pateikti duomenis.
Redaguota: 2019-07-23 07:02
Į viršų