Gyventojų registras

Norėčiau gauti savo gimimo (ar santuokos, ar ištuokos) liudijimo kopiją. Kaip ir kur tokią paslaugą galėčiau užsisakyti?

Pažymime, kad civilinės metrikacijos įstaiga, konsulinė įstaiga ar Registrų centras asmens pageidavimu išduoda Lietuvos Respublikos teisingumo ministro nustatytos formos civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą (toliau – išrašas) (nuo 2017 m. sausio 1 d. liudijimai nebeišduodami). Išrašai gali būti išduodami gavus pareiškėjo prašymą iš karto po civilinės būklės akto įregistravimo arba bet kada vėliau.
Informuojame, kad civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą galite užsisakyti VĮ Registrų centrui pateikę vienkartinį prašymą. Informacija apie tai, kas turi būti nurodyta prašyme, pateikiama nuorodoje. Informaciją apie prašymo pateikimo tvarką rasite čia.
 
Taip pat civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą galite užsisakyti civilinės metrikacijos įstaigoje, konsulinėje įstaigoje arba internetu puslapyje https://mepis.registrucentras.lt. Paspaudę „Prisijungti“, identifikuokite save elektroninėmis priemonėmis ir pasirinkite paslaugą „Išduoti civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą, kopiją, nuorašą, pažymą“. Pažymime, jog Metrikacijos elektroninių paslaugų sistema (MEPIS) skirta informacinių technologijų priemonėmis priimti ir apdoroti pareiškėjų prašymus.
Pažymime, kad civilinės būklės akto įrašą liudijantys išrašai išduodami tik popierine forma.
Redaguota: 2020-04-07 14:01
Žymos:
Į viršų