e. pristatymas

Kokios yra galimos ePristatymo IS elektroninio pristatymo dėžutės būsenos?

1. Aktyvuota – tai ePristatymo IS elektroninio pristatymo dėžutė, aktyvuota savininkui arba jo įgaliotam asmeniui patvirtinus, kad susipažino su e. siuntų pristatymo sistemos taisyklėmis, sutartimi ir sutikus laikytis jų nuostatų.
Į ją ir iš jos gali būti siunčiamos e. siuntos.
2. Neaktyvuota – tai:
a. ePristatymo IS elektroninio pristatymo dėžutė, kuri e. siuntų pristatymo sistemoje yra sukurta automatiškai be papildomų ePristatymo IS elektroninio pristatymo dėžutės savininko veiksmų (pvz., vadovaujantis registrų ir duomenų bazių apie juridinius asmenis duomenimis).
b. ePristatymo IS elektroninio pristatymo dėžutė, kuri tampa neaktyvuota e. siuntos gavėjui nutraukus privalomą e. siuntų pristatymo sistemos sutartį.
c. ePristatymo IS elektroninio pristatymo dėžutė, kuri sukuriama ePristatymo IS elektroninio pristatymo dėžutės savininkui (fiziniam asmeniui) jungiantis prie ePristatymo IS paslaugos per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt) ir patvirtinus sutikimą, kad asmens duomenys būtų perduoti trečiajai šaliai - Informacinės visuomenės plėtros komitetui prie Susisiekimo ministerijos. Kol asmuo neaktyvuoja elektroninio pristatymo dėžutės, ši lieka neaktyvuota. Į ją gali būti siunčiamos e. siuntos, iš jos - ne.
3. Užšaldyta – tai ePristatymo IS elektroninio pristatymo dėžutė, kuri automatiškai užšaldoma, pasikeitus eE. siuntų pristatymo sistemos sutarties sąlygoms. Būsena galioja iki ePristatymo IS elektroninio pristatymo dėžutė savininkas arba jo įgaliotas atstovas patvirtina sutikimą su naujomis e. siuntų pristatymo sistemos sutarties sąlygomis. Į ją gali būti siunčiamos e. siuntos, iš jos - ne.
4. Deaktyvuota – tai ePristatymo IS elektroninio pristatymo dėžutė, kuri deaktyvuota dėl fizinio asmens mirties arba juridinio asmens išregistravimo. Į ją ir iš jos negali būti siunčiamos e. siuntos (tokios elektroninio pristatymo dėžutės pasirinkti kaip gavėjo negalima).

 

Redaguota: 2020-06-15 09:53
Žymos:
Į viršų