e. pristatymas

Ar juridinio asmens elektroninio pristatymo dėžute gali naudotis tik juridinio asmens vadovas? Kokias naudojimosi juridinio asmens elektroninio pristatymo dėžute roles galima priskirti kitiems asmenims?

  Juridinio asmens vadovas kitiems asmenims gali priskirti tokias roles:
 · įgaliotas elektroninio pristatymo dėžutės atstovas – turi visas vadovo teises, tarp jų ir privalomos   elektroninio pristatymo dėžutės sutarties patvirtinimo, t.y. gali  sukurti juridinio asmens elektroninio pristatymo dėžutę;
 · elektroninio pristatymo dėžutės administratorius – turi visas su e. siuntos valdymu (rengimu,  siuntimu, peržiūrėjimu ir kt.) susijusias funkcijas, taip pat gali  pridėti   ir panaikinti autorizuotus elektroninio pristatymo dėžutės asmenis, suteikti ir panaikinti autorizuotų elektroninio pristatymo dėžutės asmenų teises;
 · autorizuotas elektroninio pristatymo dėžutės asmuo – gali būti atskirai suteikiamos su e. siuntos valdymu (rengimu, siuntimu, peržiūrėjimu ir kt.) susijusios funkcijos.
  Pateiktame  įgaliojime nurodomi įgaliotinio ir įgaliojančio asmens kodai, taip pat terminas, kuriam įgaliojimas suteikiamas. 

 

Redaguota: 2020-06-15 10:16
Žymos:
Į viršų