Kiti klausimai

Turiu duomenų teikimo sutartį su Registrų centru. Ar reikia imtis kažkokių veiksmų, įsigaliojant naujoms Registrų centro kainoms nuo 2020 m. spalio mėn. 1 d.?

Jums nereikia nieko papildomai daryti. Nuo 2020 m. spalio 1 d. paslaugos pagal su Jumis sudarytą (-as) duomenų teikimo sutartį (-is) bus teikiamos sutartyje (-yse) nustatytomis paslaugų teikimo sąlygomis pagal naujus atlyginimo dydžius.
Informacija apie teisės aktus, įsigaliosiančius 2020 m. spalio 1 d., kuriais nustatomi nauji Registrų centro teikiamų paslaugų atlyginimo dydžiai, bus skelbiama Registrų centro interneto svetainėje likus mėnesiui iki jų įsigaliojimo.
Redaguota: 2020-08-13 13:29
Į viršų