e. pristatymas

Jeigu ePristatymas.lt portale siūlomų sutarčių lange nematote reikiamų specialiųjų sąlygų, juridiniai asmenys turi pateikti nustatytos formos prašymą (pateiktas čia). Pasirašytas prašymas turi būti siunčiamas el. pašto adresu info@registrucentras.lt. Gavus prašymą, juridinio asmens paskyroje atsiras specialiosios sutarties sąlygos, kai mokėjimas vykdomas po paslaugų suteikimo, kurias reikės patvirtinti.
Norint išsiųsti e. siuntą fiziniam asmeniui, reikia žinoti gavėjo:
  • elektroninio pristatymo dėžutės adresą arba
  • gavėjo vardą, pavardę ir asmens kodą.
ePristatymo sistemoje vienam asmeniui (tiek fiziniam, tiek juridiniam) gali būti sukurta viena elektroninio pristatymo dėžutė. Tačiau vienai elektroninio pristatymo dėžutei gali būti priskirti daugiau negu vienas naudotojas. Naują elektroninės dėžutės naudotoją gali prijungti elektroninio pristatymo dėžutės savininkas, jo įgaliotas atstovas arba elektroninio pristatymo dėžutės administratorius. Norint priskirti naują elektroninės pristatymo dėžutės naudotoją reikia žinoti asmens vardą, pavardę ir asmens arba valstybės tarnautojo kodą.
Išsiuntimo laikas fiksuojamas suformavus e. siuntą ir paspaudus „Išsiųsti“. Išsiuntimo laikas nepriklauso nuo gavėjo darbo laiko. Išsiuntimo (ir gavimo) laikas fiksuojamas ePristatymo sistemos laiku. ePristatymo sistemoje atliekama ePristatymo sistemos serverių laikrodžių sinchronizacija su Lietuvos koordinuotu laiku UTC (LT).
Kiekvienas elektroninės pristatymo dėžutės naudotojas turi galimybę ePristatymo sistemoje nurodyti savo informavimo nustatymus. Nustatymuose galima nurodyti įvykius (pvz. gavėjas gavo siuntą, gavėjas perskaitė siuntą ir pan.), kuriems įvykus apie įvykio faktą ePristatymo sistema informuos elektroninio pristatymo dėžutės naudotoją el. paštu (el. pašto adresą galima keisti) arba per Elektroninius valdžios vartus. Siekiant užtikrinti e. siuntos turinio saugumą, el. paštu gavėjui pranešama tik apie pristatymo faktą, neatskleidžiant e. siuntos pavadinimo ar turinio.
Taip, ePristatymo sistema yra pritaikyta naudotis įvairios rezoliucijos mobiliaisiais įrenginiais.
Taip, galima. Rengiant e. siuntą prie gavėjo lauko galima pridėti ne vieną gavėją. Tokiu atveju, tą pačią e. siuntą gaus visi pridėti gavėjai. Daugiausia e.siunta gali būti išsiųsta 1000 gavėjų.
EPristatymo IS sutartį ir taisykles tvirtina elektroninio pristatymo dėžutės savininkas arba įgaliotas asmuo.
Susipažinti su taisyklėmis ir patvirtinti sutartį sistemos priemonėmis turi teisę tik E. pristatymo dėžutės savininkas (juridinio asmens vadovas) arba jo įgaliotas asmuo (instrukciją rasite paspaudę čia).