Įgaliojimų registras

Naudojantis Įgaliojimų registro paslauga Įgaliojimo sudarymas ir registravimas Įgaliojimų registre, yra galimybė sudaryti įgaliojimą visoms pašto siuntoms atsiimti. Tokiu atveju atitinkamuose laukuose turi būti  nurodyta, kad įgaliojimas suteikiamas visoms siuntoms atsiimti.
Įgaliojimų registro išrašai apie notarų, konsulinių pareigūnų patvirtintus ir notarų patvirtintiems prilyginamus įgaliojimus gali būti parengti, atlikus paiešką:

Fiziniai asmenys 1 kartą per kalendorinius metus gali neatlygintinai susipažinti su Įgaliojimų registre tvarkomais savo asmens duomenimis. Šiuos duomenis yra galimybė užsisakyti per elektroninių paslaugų svetainę Elektroniniai valdžios vartai“.


Įgaliojimų registro duomenys ir informacija neatlygintinai yra teikiami:

Peržiūrėti informacinių technologijų priemonėmis sudarytą ir Įgaliojimų registre įregistruotą įgaliojimą galima, prisijungti prie elektroninių paslaugų sistemos ir pasirinkti paslaugą Įgaliojimo sudarymas ir registravimas Įgaliojimų registre.
Norėdami gauti  Įgaliojimų registro išrašą, Registrų centrui turite pateikti prašymą suteikti registro duomenis. 


Prašymą galite pateikti šiais būdais:
Informacinių technologijų priemonėmis yra galimybė sudaryti įgaliojimą, pasinaudojus Įgaliojimų registro paslauga - Įgaliojimo sudarymas ir registravimas Įgaliojimų registre.
Paslauga gali pasinaudoti Lietuvos Respublikos gyventojų registre registruotas fizinis asmuo, turintis galiojantį Lietuvos Respublikos asmens tapatybės dokumentą ir galintis patvirtinti savo tapatybę, naudodamasis Lietuvos bankų elektroninės bankininkystės sistemomis, elektroniniu parašu ar kitomis elektroninių ryšių priemonėmis, kuriomis galima tinkamai identifikuoti asmenį.
Informacinių technologijų priemonėmis sudaryto įgaliojimo įregistravimo faktą ir įgaliojimo dokumentą galima neatlygintinai patikrinti interneto svetainėje www.igaliojimai.lt. Paieška atliekama, sistemos nurodomuose duomenų laukuose, įrašius įgaliojimo identifikavimo kodą bei įgaliotinio (asmens, kuriam suteiktas įgaliojimas) asmens kodą.
Vadovaujantis Civilinio kodekso 2.139 straipsniu, fizinis asmuo informacinių technologijų priemonėmis gali suteikti įgaliojimą korespondencijai (konkrečiai – siunčiamiems pinigams ir pašto siuntiniams) gauti.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.139 straipsniu, fizinis asmuo informacinių technologijų priemonėmis gali sudaryti ir duoti įgaliojimą korespondencijai (konkrečiai – siunčiamiems pinigams ir pašto siuntiniams) gauti, taip pat darbo užmokesčiui ir kitoms su darbo santykiais susijusioms išmokoms, pensijoms, pašalpoms, stipendijoms ar viešosioms ir administracinėms paslaugoms gauti.
Notarų arba konsulinių pareigūnų patvirtinti bei notarų patvirtintiems prilyginami įgaliojimai Įgaliojimų registre yra registruojami nuo 2011 m. sausio 1 d. 
 
Informacinių technologijų priemonėmis sudaryti įgaliojimai Įgaliojimų registre registruojami nuo 2014 m. sausio 1 d.       

Įgaliojimų registro tvarkytojas, registruodamas informacinių technologijų priemonėmis sudarytus įgaliojimus, įgaliojimo teisėtumo netikrina. Už suteikto įgaliojimo turinį atsako jį parengęs įgaliotojas. Institucija, įstaiga ar asmuo, kuriam pateikiamas informacinių technologijų priemonėmis sudarytas įgaliojimas, sprendžia, ar įgaliojimas atitinka teisės aktuose nustatytos formos ir turinio reikalavimus.

 

Užsienio valstybėse šių valstybių teisės aktų nustatyta tvarka išduoti įgaliojimai nėra registruojami Įgaliojimų registre.