Registrų centro klientų savitarna

Užsisakę paslaugas per elektroninę Registrų centro klientų savitarną, jas turite apmokėti, ne išėjus iš savitarnos sistemos, o tiesiogiai per savitarną - per pasirinktą e-bankininkystės sistemą, nes kitaip sumokėta įmoka nebus prijungta prie Jūsų užsakymo ir jis bus laikomas neapmokėtu. Siekdami, kad užsakymo būsena taptų Apmokėtas ir pasikeistų į  būseną Vykdomas, jį reikia apmokėti tiesiogiai per savitarnos sistemą.
Nuo 2017-01-01 Registrų centro klientų savitarnoje pirkti Įvykių su registru arba Asmenų, kurie domėjosi registru, sąrašai  galioja 12 mėnesių, jeigu per tą laikotarpį nebus Nekilnojamojo turto registre įregistruotų naujų įrašų. Atsiradus naujiems įrašams, minėtų sąrašų galiojimas sutrumpinamas iki 60 dienų nuo įsigijimo datos (nauji įrašai į dokumentą neįtraukiami, yra galimybė pirkti naują sąrašą).
Jus dominančio nekilnojamojo daikto Nekilnojamojo turto registre įregistruotus duomenis galite sužinoti Registrų centro klientų savitarnos sistemoje įsigiję bet kurio Jūsų nurodytu adresu esančio Nekilnojamojo turto registro išrašo elektroninę kopiją.
Registro tvarkytojo spaudu ir parašu patvirtintą išrašą galite užsisakyti prisijungus prie elektroninės Registrų centro klientų savitarnos sistemos, skiltyje Nekilnojamojo turto kadastras ir registras, kairiajame meniu spustelėjus nuorodą Registro išrašai ir pažymos bei pasirinkus dokumento tipą – Nekilnojamojo turto registro išrašas pagal nurodytą turto adresą.
 
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad pasinaudojus
Apmokėtos paslaugos matomos, prisijungus prie Registrų centro klientų savitarnos sistemos, skiltyje Mano pirkimai -> Apmokėtos paslaugos.
Atkreipiame dėmesį, kad užsakyti dokumentai Registrų centro klientų savitarnos svetainėje yra saugomi ribotą laiką - 60 dienų, todėl įgytas dokumentų kopijas rekomenduotina išsaugoti savo duomenų laikmenose.
Avansu negalima atsiskaityti už Juridinio asmenų registro meniu punktuose "Vieši pranešimai", "Juridinio asmens prašymai", "Pranešimų teikimas", "JADIS – Juridinių asmenų dalyvių informacinė sistema", "Jungtinės pažymos užsakymas" esančias paslaugas: 
PVM sąskaitos faktūros už elektroninėje Registrų centro savitarnoje įgytas paslaugas nėra sugeneruojamos iš karto po apmokėjimo, o įkeliamos į Registrų centro savitarną kito mėnesio (po užsakymo įvykdymo datos) pradžioje. 
Sąskaitas galima rasti prisijungus prie Registrų centro klientų savitarnos sistemos, spustelėjus viršuje esančią nuorodą Mano pirkimai bei kairiajame meniu atsidarius nuorodą Sąskaitos.
Juridinių asmenų įgaliojimai fiziniam asmeniui elektroniniu būdu užsakyti Registrų centro klientų savitarnoje teikiamas Nekilnojamojo turto registro paslaugas yra išduodami šioje nuorodoje nurodyta tvarka.
Juridinio asmens įgaliotas asmuo gali atsiskaityti už Registrų centro klientų savitarnos paslaugas, pasinaudodamas įneštu avansu, jeigu jam yra suteiktas įgaliojimas naudoti savitarnos avansą.
Registrų centro savitarnoje yra galimybė atšaukti  užsakymą Nekilnojamojo turto kadastro ir registro darbams atlikti kol užsakymo būsena yra Naujas. Užsakymų, kurie jau priimti vykdymui (būsena – Vykdomas), galimybės atšaukti nėra, tačiau jeigu užsakytų paslaugų Jums nereikia, tiesiog nemokėkite paskaičiuotos kainos už pateiktą užsakymą (galutinė mokėtina suma bus vis tiek siunčiama el. paštu ir SMS žinute (jei užsisakėte).
Prašymą susigrąžinti avansą galima pateikti tiesiogiai per Registrų centro klientų savitarnos sistemą, spustelėjus lango viršutinėje meniu juostoje esančią nuorodą Avansas bei kairiajame meniu spustelėjus veiksmo nuorodą Prašymas grąžinti avansą ar jo likutį arba motyvuotą laisvos formos rašytinį prašymą grąžinti nepanaudotą įmoką galite pateikti atvykę į bet kurį Registrų centro klientų aptarnavimo padalinį, paštu arba nuskenuotą prašymą sių
Norėdami susigrąžinti piniginę įmoką, turite pateikti laisvos formos motyvuotą prašymą grąžinti pinigus. Prašyme būtinai nurodykite pinigų susigrąžinimo priežastį, pateikto prašymo (užsakymo, krepšelio) numerį bei atsiskaitomosios sąskaitos, į kurią pageidaujate gauti grąžinamus pinigus, numerį. Prašymą galite pateikti tiesiogiai bet kuriame Registrų centro klientų patarnavimo padalinyje, paštu arba nuskenuotą prašymą galite siųsti el. paštu info@registrucentras.lt.
Sumokėti už Registrų centro elektronines paslaugas yra galimybė tik įsidėjus jas į Krepšelį. Pabaigus dokumentų užsakymo arba prašymo teikimo procedūrą, reikia spustelti lango viršuje esančią nuorodą Krepšelis ir pasirinkti mokėtoją ir banką, iš kurio sąskaitos bus atliekamas apmokėjimas.
Sąskaitos, už elektroninėje Registrų centro klientų savitarnoje įgytas paslaugas, yra įkeliamos į svetainę kito mėnesio po užsakymo įvykdymo datos pradžioje. 
Užsakytą vieno nekilnojamojo turto objekto sąrašą Kas domėjosi registru reikia įdėti į pirkinių krepšelį, tuomet grįžti į nekilnojamojo turto objektų sąrašą ir užsisakyti kito nekilnojamojo turto sąrašą Kas domėjosi registru. Norėdami sumokėti už paslaugas, spauskite Pirkinių krepšelį ir tiesiogiai iš savitarnos sistemos per pasirinkto banko el. bankininkystės sistemą atlikite pavedimą arba sumokėkite už paslaugas panaudodami savitarnos avansą.
Skiltyje Nekilnojamojo turto kadastras ir registras -> Mano turtas -> pasirinkto registro informaciniame puslapyje (mygtukas „Plačiau“) Įvykių su registru sąrašas arba Asmenų, kurie domėjosi registru, sąrašas užsakomas už visą laikotarpį nuo nekilnojamojo turto įregistravimo dienos, bet ne ilgiau nei už paskutinių 12 mėnesių laikotarpį, tuo atveju, jei sąrašas niekada nebuvo pirktas arba buvo pirktas seniau nei prieš 12 mėnesių.
Prenumeratų Būsimi įvykiai su registru ir / arba Kas domėsis registru laiškai apie naujai užfiksuotus įvykius/peržiūras yra siunčiami vieną kartą per valandą visą parą, tad laiškas apie naują įrašą yra atsiunčiamas vėliausiai po valandos nuo įvykio/peržiūros įregistravimo Registrų centro sistemose.
Prisijungus prie Registrų centro klientų savitarnos sistemos, skiltyje Nekilnojamojo turto kadastras ir registras -> Mano turtas -> pasirinkto registro informaciniame puslapyje (mygtukas „Plačiau“) Įvykių su registru sąrašą arba Asmenų, kurie domėjosi registru, sąrašą galima užsakyti tik tada, kai yra užfiksuota naujų įrašų nuo paskutinio sąrašo pirkimo arba nuo vėliausio teisių į šį nekilnojamojo turto registrą įregistravimo momento.
Prenumeratos Būsimi įvykiai su registru ir / arba Kas domėsis registru galioja pasirinktą mėnesių skaičių nuo nupirkimo datos. Trumpiausiai šias prenumeratas galima užsakyti mėnesiui, ilgiausiai 24 mėnesiams. Prenumeratų galiojimą galima matyti skiltyje Mano pirkimai -> sąraše Apmokėtos paslaugos, grafoje Saugojimas arba Mano pirkimai -> sąraše Prenumerata, grafoje Galiojimas.
Užsakius prenumeratas Būsimi įvykiai su registru ir / arba Kas domėsis registru būsite informuojami elektroniniu paštu (nurodytu Savitarnos svetainėje Mano duomenys skiltyje Elektroninis pašto adresas) apie tai, jog Jūsų registrui yra įregistruotas naujas įvykis arba peržiūra. El.
Jeigu Jūs norite gauti paaiškinimą, kokie buvo domėjimosi Jūsų registru tikslai, turite raštu kreiptis į įmonę/organizaciją, kurią besidomėjęs asmuo atstovauja.
Mokėdami už paslaugas Registrų centro klientų savitarnos sistemoje per pasirinkto banko el. bankininkystės sistemą, įsitikinkite, ar tikrai pasirinkote sąskaitą, kurioje užtenka lėšų. Mokant el. bankininkystės sistemoje, galima pasirinkti iš kurios sąskaitos norite mokėti, nes jeigu mokate iš sąskaitos, kurioje lėšų nepakanka, paslaugų įsigyti nepavyks, nors el. bankininkystės sistema nerodys klaidos.

 
Norėdami gauti informaciją, kokie veiksmai atlikti, keičiant Registro duomenis (teisinė registracija, registro būklės keitimas, duomenų tikslinimas ir pan.), turite pateikti laisvos formos motyvuotą prašymą Registrų centro vadovo vardu. Parengtą prašymą galima pateikti tiesiogiai atvykus į Registrų centro klientų patarnavimo padalinį arba paštu.