Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Kaip atskirti rūsį nuo buto, t. y. suformuoti rūsį kaip atskirą kadastrinį vienetą?

Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimas yra vykdomas vadovaujantis Statybos  įstatymo, Statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ IX skyriaus  nuostatomis ir reikalavimais.
Įvykdžius nustatytus reikalavimus, atliekami patalpų kadastriniai matavimai. Nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis nustato matininkai, nurodyti Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 11 straipsnyje. Užsakymo tvarką rasite nuorodoje. 
Suformuotų naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų įregistravimui Nekilnojamojo turto registre, Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui kartu su prašymu reikia pateikti patalpų kadastro duomenų bylas ir savivaldybės administracijos išduotą pažymą apie naujai suformuoto nekilnojamojo turto kadastro objekto (patalpų) galimybę naudoti pagal paskirtį, kaip nustatyta Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 841.2.4. punkte.

 

 

Redaguota: 2018-07-11 07:05
Į viršų