Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Kokia yra prašymų Nekilnojamojo turto registre įregistruoti nuosavybės teises į nekilnojamąjį daiktą padavimo tvarka?

Prašymą įregistruoti nuosavybės teises į nekilnojamąjį daiktą paduoda jį įgijęs asmuo pats arba per savo atstovą, turintį įstatymų nustatyta tvarka išduotą įgaliojimą. Kartu su prašymu turi būti pateikiami teisės aktų reikalavimus atitinkantys dokumentai, patvirtinantys prašomų įregistruoti daiktinių teisių atsiradimą. Prašymas, susijęs su nekilnojamojo turto duomenų registravimu, gali būti pateikiamas​:
  • atvykus į Registrų centro klientų aptarnavimo padalinį, pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę arba pasą) ir užpildžius prašymą. Jeigu prašymą pateikia įgaliotas asmuo, jis privalo pateikti teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą ir įgalioto asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę arba pasą);
  • siunčiant pasirašytą prašymą ir kitus reikalingus dokumentus paštu adresu Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius;
  • siunčiant kvalifikuotu e. parašu pasirašytą prašymą ir kitus reikalingus dokumentus el. paštu info@registrucentras.lt;
  • Per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“ pasiekiamą per Topografijos, inžinerinės infrastruktūros, teritorijų planavimo ir statybos elektroninių vartų informacinę sistemą (Vartai), adresu www.planuojustatau.lt, kai statinio statybos užbaigimo akto ar deklaracijos apie statybos užbaigimą arba pažymos apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių duomenys tvarkomi informacinėje sistemoje „Infostatyba“.
Redaguota: 2024-01-16 11:07
Į viršų