Naudos gavėjų posistemis (JANGIS)

Kokia tvarka suteikiamas įgaliojimas teikti duomenis į JADIS naudos gavėjų posistemį (JANGIS)?

Įgaliojimų suteikimo tvarką ir įgaliojimų formas rasite nuorodoje. Nuorodoje nustatytos formos dokumentą galima pateikti Registrų centro klientų aptarnavimo padaliniuose (iš anksto registruotis vizitui galite čia) arba siųsti paštu. Jeigu popierinis dokumentas  siunčiamas paštu, kartu pridedama vadovo asmens dokumento kopija. Už įgaliojimo įregistravimą mokamas 7,26 euro atlyginimas. Atsiskaitomąsias sąskaitas rasite čia
! Pastaba. Jeigu juridinio asmens vadovas teikia įgaliojimą tiesiogiai Registro tvarkytojui per įgaliotą asmenį, kartu su vadovo parašu patvirtintu įgaliojimu turi būti pateiktas teisę teikti įgaliojimą patvirtinantis dokumentas (šis įgaliojimas gali būti įrašytas ir dokumento lydraštyje).

Norėdamas suteikti įgaliojimą elektroniniu būdu (elektroniniu būdu įgaliojimas gali būti suteikiamas, kai nustatytas vienasmenis juridinio asmens atstovavimas) vadovas, prisijungęs kvalifikuotu sertifikatu patvirtinto elektroninio parašo pagalba  prie Registrų centro klientų Juridinių asmenų registras ir spustelti šias kairėje pusėje pateiktas nuorodas: Įgaliojimai, Naujas įgaliojimas.
Įgaliojimas sugeneruojamas ir suteikiamas, sistemos nurodytuose duomenų laukuose įrašius reikiamus duomenis, spustelėjus Tęsti, kvalifikuotu sertifikatu patvirtintu elektroniniu parašu pasirašyti teikiamą įgaliojimą,  spustelėti nuorodą Tęsti,  po to  - Suteikti įgaliojimą. Atlikus nurodytus veiksmus, savitarnos sistemoje iš karto gausite pranešimą - Įgaliojimas suteiktas. Pamiršus spustelti nuorodą Suteikti įgaliojimą, įgaliojimas yra nesuteikiamas, duomenys sistemoje nesaugomi ir juos reikia teikti iš naujo. Elektroniniu būdu įgaliojimas suteikiamas neatlygintinai.

Pažymėtina, kad, pildant įgaliojimą, yra būtina varnele nurodyti, kad yra suteikiamas įgaliojimas teikti naudos gavėjų duomenis. 

Redaguota: 2022-03-08 16:12
Į viršų