Juridinių asmenų dalyvių informacinė sistema (JADIS)

Kokius dokumentus reikėtų pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui, jeigu pasikeitė nariai mažojoje bendrijoje, kurios valdymo organas yra narių susirinkimas? Ar duomenys turi būti teikiami ir į JADIS?

Jeigu mažosios bendrijos nuostatuose nustatyta, kad bendrijos valdymo organas yra mažosios bendrijos narių susirinkimas, duomenys apie jos narius turi būti registruojami Juridinių asmenų registre ir teikiami į Juridinių asmenų dalyvių informacinę sistemą (JADIS). Pasikeitus bendrijos nariui (nariams), vienintelis narys ar bendrijos atstovas Juridinių asmenų registro tvarkytojui  (registruotis vizitui galite čia) turi pateikti šiuos dokumentus:

- Prašymą įregistruoti pasikeitusius duomenis forma JAR-1;
- Formą  JAR-VO-BV2 (kiekvienam naujam mažosios bendrijos nariui);
- Formą JAR-AT, jeigu išrinktas ar keičiamas atstovas;
- Formą JAR-T, jeigu bendrijoje buvo vienas narys ir priimama daugiau narių arba narių skaičius sumažėja iki vieno;
- Vienintelio nario  ar narių susirinkimo sprendimą;
- Dokumentus teikiančio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jeigu dokumentai siunčiami paštu, pridedama atstovo ar vienintelio nario asmens dokumento kopija.

Jeigu įregistruotuose mažosios bendrijos nuostatuose yra nurodyta, kad mažosios bendrijos valdymo organas yra mažosios bendrijos narių susirinkimas ir bendrijoje yra vienas narys, norint priimti daugiau narių, turi būti keičiami bendrijos nuostatai. Duomenys apie priimamus į bendriją  narius gali būti registruojami tik pakeitus nuostatus. Reikalavimai nuostatams ir mažosios bendrijos valdymo tipai yra nurodyti Mažųjų bendrijų įstatyme. 

Sprendimą dėl naujo nario priėmimo į mažąją bendriją ir nuostatų pakeitimo priima bendrijos narys. Sprendime nurodomas į bendriją priimamas asmuo (vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, apie užsienio fizinį asmenį  papildomai – gimimo data ir valstybės, kurioje išduoti asmens dokumentai, pavadinimas), jo įnašo į bendriją dydis – suma (kai įnešamas piniginis įnašas) ir (arba) vertė (kai įnašas nepiniginis), įnašų perdavimo bendrijai tvarka ir terminai.

Prašymą pakeisti mažosios bendrijos nuostatus ir duomenis galima teikti elektroniniu būdu per Registrų centro savitarnos sistemą. Prisijungus prie Registrų centro klientų savitarnos sistemos kvalifikuotu sertifikatu patvirtintu elektroniniu parašu, horizontaliame meniu reikia pasirinkti skiltį Juridinių asmenų registras, kairėje sistemos lango pusėje esančiame vertikaliame meniu reikia pasirinkti laukelius: Juridinio asmens ir duomenų registravimas, Juridinio asmens  duomenų registravimas> Organai > Mažosios bendrijos narių susirinkimas. Skiltyje Organo nariai, spustelėjus nuorodą Pridėti, reikia išregistruoti nario teises perleidusius narius bei įrašyti duomenis apie naujus narius bei jų paskyrimo datą. Išsaugojus duomenis, sistema sugeneruos elektroninį prašymą ir nuostatus, jeigu jie keičiami. Nuostatai sugeneruojami sistemoje automatiškai, vadovaujantis Ūkio ministro įsakymu patvirtintais pavyzdiniais nuostatais. Informaciją, kas žinotina norinčiam teikti registruoti juridinio asmens duomenų ir dokumentų pakeitimus elektroniniu būdu, rasite nuorodoje. Prašymą keisti dokumentus ir (arba) duomenis elektroniniu būdu gali teikti bendrijos narys (kai bendrijoje yra vienas narys) arba atstovas (kai bendrijoje yra du ar daugiau narių).

Keičiant dokumentus elektroniniu būdu, prieš pasirašant prašymą JAR-1-E, turi būti įkeltas PDF formatu suformuotas nario arba narių sprendimas, patvirtinantis buvusio nario(-ių) atšaukimą ir naujo nario(-ių) priėmimą.

Pažymėtina, kad visos mažosios bendrijos duomenis apie savo narius turi teikti į Juridinių asmenų dalyvių informacinę (JADIS) sistemą. Jeigu mažoji bendrija nėra pateikusi duomenų, ji turi pateikti duomenis ir prieš narių pasikeitimą, ir pasikeitus duomenims. Bendrijos, kurių valdymo organas yra narių susirinkimas, duomenis į JADIS apie pasikeitusius savo narius gali teikti, tik įregistravus pakeitimus Juridinių asmenų registre. Informaciją, kokia tvarka teikiami duomenys Juridinių asmenų dalyvių informacinei sistemai (JADIS) apie mažosios bendrijos narius rasite nuorodoje.

Redaguota: 2022-03-18 12:42
Žymos:
Į viršų