Naudos gavėjų posistemis (JANGIS)

Ar yra perduodami duomenys apie juridinio asmens savininkus iš JADIS dalyvių posistemio į naudos gavėjų posistemį?

JADIS turi du posistemius: dalyvių ir naudos gavėjų.
Formuojant naują naudos gavėjų sąrašą, iš JADIS dalyvių posistemio į JADIS naudos gavėjų posistemį (sutrumpintai vadinamą JANGIS) yra perkeliami tų dalyvių (fizinių ir juridinių asmenų) duomenys, kurie turi didesnę nei 25 proc. turto dalį duomenis teikiančiame juridiniame asmenyje tiesiogiai arba netiesiogiai. Tokiu būdu duomenų teikėjams yra supaprastinamas duomenų pildymas. Prieš pateikdami iš JADIS dalyvių posistemio užkeltą naudos gavėjų sąrašą, įsitikinkite, ar visi naudos gavėjai yra nurodyti sąraše. Papildykite jį trūkstamais naudos gavėjais.
Redaguota: 2022-05-09 07:12
Žymos:
Į viršų