Naudos gavėjų posistemis (JANGIS)

Kokius dokumentus reikia pateikti apie užsienio fizinius asmenis pildant naudos gavėjų sąrašą JADIS naudos gavėjų posistemyje (JANGIS)?

Informaciją, kaip prie naudos gavėjų sąrašo pridėti užsienio šalies pilietį galite rasti video vedlyje ir JADIS naudos gavėjų posistemio (JANGIS) naudotojo vadove. Duomenys ir dokumentai, kuriuos reikia pateikti apie užsienio fizinius asmenis detaliai aprašyti Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos nuostatų 16 punkte.
Redaguota: 2022-05-09 07:28
Žymos:
Į viršų