Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Kokius dokumentus reikia pateikti Registrų centrui, norint pakeisti žemės sklypo kadastro duomenis Nekilnojamojo turto registre? Kiek tai kainuoja?

Asmuo, norintis pakeisti Nekilnojamojo turto registre įregistruoto žemės sklypo kadastro duomenis, Registrų centro teritoriniame klientų aptarnavimo padalinyje kartu su prašymu turi pateikti atnaujintą žemės sklypo kadastro duomenų bylą, parengtą matininkų, nurodytų Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo  11 straipsnyje, ir žemės sklypo kadastro duomenų pakeitimą patvirtinančius dokumentus; Nacionalinės žemės tarnybos vadovo  ar  jo  įgalioto  žemėtvarkos  skyriaus vadovo sprendimą, jeigu keičiami  Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų (toliau - Nuostatai) 841.1.1.2 papunktyje nurodyti duomenys.

Nekilnojamojo daikto  kadastro  duomenys,   nenurodyti  šių  Nuostatų 841.1.1.2   papunktyje, keičiami tik pagal asmens prašymą ir nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą.

Informaciją apie kadastrinių matavimų darbų įkainius rasite
nuorodoje.

Registravimo paslaugų atlikimo įkainius rasite šioje nuorodoje

 

Redaguota: 2023-06-22 13:12
Į viršų