E-varžytinės, aukcionai

Kokius papildomus duomenis turi pateikti asmenys, ketinantys dalyvauti elektroniniame aukcione?

Juridiniai asmenys, ketinantys dalyvauti elektroniniame aukcione, papildomai pateikia šių dokumentų skaitmenines kopijas ir patvirtina, kad laimėję aukcioną pateiks šių dokumentų originalus arba kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka:
 
1. Registracijos pažymėjimo arba juridinių asmenų registro išrašo (ar kito veiklos pagrindimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo juos turėti, kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka;

 2. įstatų arba nuostatų (ar kito steigimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo juos turėti, kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka;

 3. kompetentingo valdymo organo sprendimo dėl dalyvavimo aukcione ir nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo (jeigu žemės sklypas yra parduodamas kartu su nekilnojamuoju turtu) ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo, jeigu pagal asmens steigimo dokumentus ar teisės aktus sprendimą turi priimti valdymo organas, kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka;

 4. sandorio dėl ketinimo įsigyti bendrosios nuosavybės teise arba jungtinės veiklos sutarties kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu aukcione ketina dalyvauti keli asmenys (asmenų grupė);

 5. kitus elektroninio aukciono sąlygose nurodytus dokumentus.

Fiziniai asmenys, ketinantys dalyvauti elektroniniame aukcione, papildomai pateikia šių dokumentų skaitmenines kopijas ir patvirtina, kad laimėję aukcioną pateiks šių dokumentų originalus arba kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka:

 1. Sandorio dėl ketinimo įsigyti bendrosios nuosavybės teise arba jungtinės veiklos sutarties kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu aukcione ketina dalyvauti keli asmenys (asmenų grupė);

 2. kitus aukciono sąlygose nurodytus dokumentus.

Užsienio subjektai, ketinantys dalyvauti elektroniniame aukcione, atitinkantys aukciono dalyvių apibrėžimą, registruodamiesi į aukcioną, turi pateikti atitikties Lietuvos respublikos konstitucijos 47 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo konstituciniame įstatyme (toliau – konstitucinis įstatymas) nustatytiems europinės ir transatlantinės integracijos kriterijams patvirtinimo dokumentus: konstitucinio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nurodytų valstybių pilietybės patvirtinimo dokumento arba šių užsienio valstybių nuolatinio gyventojo statuso patvirtinimo dokumento nuorašus, o užsienio juridiniai asmenys – legalizuotus ar patvirtintus pažyma (apostille), jeigu Lietuvos respublikos tarptautinės sutartys ar Europos sąjungos teisės aktai nenumato kitaip, registravimo pažymėjimą ir įstatus ar kitus juos atitinkančius steigimo dokumentus. Dokumentai turi būti pateikiami lietuvių kalba (išversti į ją).
 
Asmuo, pateikdamas dokumentus registravimui į konkretų elektroninį aukcioną turi būti sumokėjęs dalyvio registravimo mokestį ir garantinį įnašą, kurių dydžiai nurodyti elektroninio aukciono skelbime. Mokėjimai atliekami į skelbime nurodytą valstybės įmonės Turto banko sąskaitą.
Redaguota: 2016-03-22 16:23
Į viršų