Hipotekos registras

Kodėl Hipotekos registro išraše nėra duomenų apie išregistruotą hipoteką (įkeitimą)?

Hipotekos registro išrašuose pateikiami aktualūs duomenys apie galiojančias hipotekas (įkeitimus). Norėdami gauti Hipotekos registro archyvo duomenis apie išregistruotas hipotekas (įkeitimus), Registrų centrui turite pateikti prašymą dėl archyvinių registro duomenų gavimo.

Prašymas gali būti pateikiamas asmeniškai bet kuriame Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Elektroninių ryšių priemonėmis teikiamą prašymą asmuo turi pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, patvirtintu kvalifikuotu sertifikatu. Asmens prašymas, perduotas paštu ir elektroninių ryšių priemonėmis laikomas pateiktu, jeigu prašyme nurodytas įsipareigojimas apmokėti už atliktus darbus, parengtų dokumentų atsiėmimo vieta arba jų pateikimo būdas.

Darbų atlikimo įkainius pateikiame šioje nuorodoje.

Prašymo suteikti registro duomenis formą rasite čia.

 
Redaguota: 2017-08-30 09:15
Į viršų