Sutarčių registras

Kokie yra Sutarčių registro duomenų paieškos kriterijai?

Sutarčių registro išrašai gali būti pateikti pagal:

  • sutarties identifikavimo kodą;
  • lizingo gavėjo arba pirkėjo fizinio ar juridinio asmens kodą. Jeigu asmens duomenų nėra Gyventojų registre – pagal gimimo datą, vardą ir pavardę; jeigu juridinis asmuo registruotas užsienyje – pagal juridinio asmens kodą arba registravimo numerį, užsienio valstybę, kurioje įregistruotas juridinis asmuo;
  • lizingo gavėjo arba pirkėjo fizinio asmens vardą, pavardę ir asmens kodą ar juridinio asmens kodą. Jeigu asmens duomenų nėra Gyventojų registre – pagal vardą, pavardę ir gimimo datą; jeigu juridinis asmuo registruotas užsienyje – pagal juridinio asmens kodą arba registravimo numerį, užsienio valstybę, kurioje įregistruotas juridinis asmuo.
Redaguota: 2016-06-27 13:47
Į viršų