Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Kokius dokumentus reikia pateikti Registrų centrui, norint įregistruoti nebaigtą statyti statinį?

Asmuo, norintis įregistruoti nebaigtą statyti statinį  ir nuosavybės teisę į jį Nekilnojamojo turto registre, turi paduoti prašymą bet kuriame  teritoriniame Registrų centro  klientų aptarnavimo padalinyje. Kartu su prašymu reikia pateikti statinio kadastro duomenų bylą, parengtą matininkų, nurodytų Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 11 straipsnyje, ir dokumentą t. y. Pažymą apie statinio statybą be esminių nukrypimų nuo statinio projekto (toliau - Pažyma), gautą iš Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos, jei statinys priskirtinas ypatingų ar neypatingų statinių kategorijai, kaip nurodyta Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 841.2.5.1. papunktyje.
Pažyma yra pagrindas įregistruoti nebaigtą statyti statinį ir nuosavybės teises į jį Nekilnojamojo turto registre.

Jei statinys priskiriamas nesudėtingų statinių kategorijai, kartu su prašymu reikia pateikti statinio kadastro duomenų bylą ir statybą leidžiančius dokumentus, kai jie privalomi. Šiuo atveju aukščiau nurodyta Pažyma neprivaloma, išskyrus Statybos įstatymo 39 straipsnio 2 dalyje nurodytus atvejus. 

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad prašymus dėl nuosavybės teisių į nebaigtą statyti statinį įregistravimo turi pateikti visi bendraturčiai.

Tais atvejais, kai yra parengta nekilnojamojo daikto kadastro duomenų elektroninė byla, asmenys, teikdami prašymą įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis ar juos pakeisti Nekilnojamojo turto registre, neturi teikti nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos, nes jos elektroniniai dokumentai jau patalpinti sistemoje „Matininkas“.

Elektroninių dokumentų (atitinkančių ADOC-V1.0 specifikaciją, įregistruotų IS "Infostatyba")  nekilnojamojo turto registro tvarkytojui teikti neprivaloma. Prašyme reikia nurodyti norimo įregistruoti statinio identifikatorius (adresą, unikalų numerį, statytoją).

Prašymą (prašymo formą rasite čia) pateikti galima:
  • Atvykus į Registrų centro klientų aptarnavimo padalinį, pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę arba pasą) ir užpildžius prašymą. Jeigu prašymą pateikia įgaliotas asmuo, jis privalo pateikti teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą ir įgalioto asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę arba pasą).
  • Siunčiant pasirašytą prašymą ir kitus reikalingus dokumentus paštu adresu Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius.
  • Siunčiant kvalifikuotu e. parašu pasirašytą prašymą ir kitus reikalingus el. paštu info@registrucentras.lt.
  • Per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“ pasiekiamą per Topografijos, inžinerinės infrastruktūros, teritorijų planavimo ir statybos elektroninių vartų informacinę sistemą (Vartai), adresu www.planuojustatau.lt, kai statinio statybos užbaigimo akto ar deklaracijos apie statybos užbaigimą arba pažymos apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių duomenys tvarkomi informacinėje sistemoje „Infostatyba“.
Registravimo paslaugų įkainius pateikiame šioje nuorodoje

Papildoma informacija:

Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 32.2.4.2 papunktyje nurodyta, kad nustatant statinių kadastro duomenis, nebaigti statyti statiniai matuojami, kai galima nustatyti jų pagrindinę naudojimo paskirtį, sienų statybos produktus, plotą, tūrį ar kitus parametrus.

Nebaigto statinio registravimas reglamentuotas  Statybos įstatymo 39 straipsnyje.
 


Redaguota: 2023-06-01 09:27
Į viršų