Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Kiek trunka ir kiek kainuoja nuosavybės teisių į nekilnojamąjį daiktą įregistravimas ir išrašo išdavimas?

Nuosavybės teisė į nekilnojamąjį daiktą įregistruojama ir Nekilnojamojo turto registro išrašas (asmens prašymu) išduodamas per 10 darbo dienų.
Asmenų pageidavimu nekilnojamasis daiktas, daiktinės teisės į jį, šių teisių suvaržymai ir juridiniai faktai gali būti įregistruojami ir skubos tvarka. Tokiu atveju už įregistravimą mokami tokio dydžio atlyginimo už nekilnojamojo daikto, daiktinių teisių į jį, šių teisių suvaržymų ir juridinių faktų registravimą priedai:
  • per 3 darbo dienas – 30 procentų nustatyto atlyginimo;
  • per 2 darbo dienas – 50 procentų nustatyto atlyginimo;
  • per 1 darbo dieną – 100 procentų nustatyto atlyginimo.
Atlyginimo dydis už įregistravimo paslaugas nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. 365 „Dėl Atlyginimo už nekilnojamųjų daiktų, daiktinių teisių į juos, šių teisių suvaržymų ir su nekilnojamaisiais daiktais susijusių juridinių faktų, įmonių perleidimo ir nuomos sutarčių įregistravimą/išregistravimą ir naudojimąsi nekilnojamojo turto registro duomenimis dydžių sąrašo patvirtinimo“. Daugiau informacijos rasite nuorodoje.
Išrašų, pažymų ir kitų dokumentų įkainius rasite nuorodoje
 
Redaguota: 2021-08-06 07:53
Į viršų