Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Kaip įregistruoti nekilnojamojo turto nuomos (panaudos) sutartį?

Informuojame, kad pateikti prašymą per Registrų centro savitarnos sistemą dėl juridinio fakto apie sudarytą nuomos (panaudos) sutartį įregistravimo Nekilnojamojo turto registre galimybės nėra.

Asmuo, norintis Nekilnojamojo turto registre įregistruoti ar išregistruoti juridinį faktą (žymą) dėl sudarytos nekilnojamojo daikto nuomos (panaudos) sutarties, Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui turi paduoti prašymą. Kartu su prašymu turi būti pateikti teisės aktų reikalavimus atitinkantys, juridinio fakto atsiradimą/pasibaigimą patvirtinantys, dokumentai. Prašymą gali pateikti tiek nuomininkas, tiek nuomotojas.

Prašymas įregistruoti/ išregistruoti juridinį faktą (pavyzdinę prašymo formą rasite čia) gali būti pateikiamas teritoriniame Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje asmeniškai (išankstinę vizito registraciją atlikti galite čia), siunčiant paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Elektroninių ryšių priemonėmis teikiamą prašymą asmuo turi pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, patvirtintu kvalifikuotu sertifikatu, ir siųsti el. paštu info@registrucentras.lt.

Teikiamas juridinio fakto atsiradimą ar pasibaigimą patvirtinančio dokumento  tik originalas arba įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas jo nuorašas. Dokumentai gali būti rašytiniai ir elektroniniai. Elektroniniai dokumentai turi būti pasirašyti visų sutarties šalių saugiu elektroniniu parašu arba gali būti pateikiamos skaitmenine forma rašytinių dokumentų kopijos, patvirtintos saugiu visų sutarties šalių elektroniniu parašu, kaip nurodyta Nekilnojamojo turto registro nuostatų 38 punkte.
Asmens pasirašytas prašymas, perduotas paštu ar elektroniniu paštu, laikomas pateiktu tik tuo atveju, jeigu prašyme nurodytas įsipareigojimas apmokėti už atliktus darbus, parengtų dokumentų pateikimo būdas, užtikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti pareiškėją. Teikiant prašymą paštu, turi būti pridėta pareiškėjo asmens dokumento kopija.

Atkreipiame dėmesį, kad jei Nekilnojamojo turto registre nuomojamo nekilnojamojo daikto atžvilgiu yra įregistruotas juridinis faktas apie notaro vykdomojo įrašo atlikimą, turi būti teikiamas hipotekos kreditoriaus sutikimas.
Redaguota: 2022-10-06 10:48
Į viršų