Elektroninis.lt parašas, dokumentų pasirašymas

Ar sąskaita už el. parašo sertifikato išdavimą / atnaujinimą gali būti išrašoma ir pateikiama juridiniam asmeniui?

Fizinis asmuo, norintis, kad už el. parašo sertifikato išdavimą / atnaujinimą sąskaita būtų išrašoma ir pateikiama juridiniam asmeniui, be kitų reikalingų sertifikatą išduoti dokumentų privalo pateikti laisvos formos raštišką juridinio asmens sutikimą apmokėti minėtas paslaugas, kuriame nurodytas juridinio asmens pavadinimas, kodas bei adresas ir konkretaus fizinio asmens (darbuotojo) vardas, pavardė, asmens kodas (atsisiųsti sutikimo pavyzdį). 
 
Redaguota: 2020-11-13 09:57
Į viršų