Juridinių asmenų registras

Kokia tvarka išduodami įgaliojimai teikti duomenis bei pasirašyti dokumentus Juridinių asmenų registrui (JAR), Juridinių asmenų dalyvių informacinei sistemai (JADIS), taip pat JADIS Naudos gavėjų posistemei (JANGIS)?

Įgaliojimai teikti duomenis Juridinių asmenų registro tvarkytojui (JAR) ir pasirašyti dokumentus, taip pat teikti duomenis ir dokumentus į Juridinių asmenų dalyvių informacinę sistemą (JADIS) ir šios sistemos posistemę JANGIS išduodami nuorodoje nurodyta tvarka. Nuorodoje rasite ir Įgaliojimo formą, taip pat įgaliojimo panaikinimo formą.
Įgaliojimas teikiamas Įgaliojimų teikti duomenis, dokumentus ir gauti paslaugas Registrų centre išdavimo ir panaikinimo taisyklėse nustatyta tvarka.

Norėdamas suteikti Įgaliojimą elektroniniu būdu vadovas, prisijungęs kvalifikuotu sertifikatu patvirtinto elektroninio parašo pagalba  prie Registrų centro klientų savitarnos sistemos, turi horizontaliajame meniu pasirinkti skiltį Juridinių asmenų registras ir spustelti šias kairėje pusėje pateiktas nuorodas: Įgaliojimai, Naujas įgaliojimas.
Įgaliojimas sugeneruojamas ir suteikiamas, sistemos nurodytuose duomenų laukuose įrašius reikiamus duomenis, spustelėjus Tęsti, kvalifikuotu sertifikatu patvirtintu elektroniniu parašu pasirašius teikiamą įgaliojimą bei spustelėjus nuorodą Suteikti įgaliojimą. Atlikus nurodytus veiksmus, savitarnos sistemoje iš karto gausite pranešimą - Įgaliojimas suteiktas. Pamiršus spustelti nuorodą Suteikti įgaliojimą, įgaliojimas yra nesuteikiamas, duomenys sistemoje nesaugomi ir juos reikia teikti iš naujo. 

Popierine forma užpildytą ir pasirašytą Įgaliojimą Registrų centrui gali pateikti įgaliotojas arba Įgaliojime nurodytas įgaliotinis. Turi būti užpildyti visi Įgaliojimo formoje nurodyti laukai ir pažymėtos viena, kelios arba visos šioje formoje nurodytos paslaugos (teisės). Įgaliojimas gali būti pateikiamas:
  • Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje (Jūsų patogumui - iš anksto registruotis vizitui galite čia). Teikiant dokumentus Registrų centrui asmeniškai turi būti pateikiamas galiojantis Įgaliojimą teikiančio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas; 
  • siunčiant Įgaliojimą paštu (kartu pateikiama Įgaliojimą teikiančio asmens tapatybę patvirtinančio asmens dokumento kopija);
  • teikiant Įgaliojimą per E. pristatymo dėžutę (tik tais atvejais, jei nesudaryta galimybė parengti ir pateikti Įgaliojimą tiesiogiai elektroniniu būdu per Registrų centro savitarnos sistemą);
  • siunčiant kvalifikuotu sertifikatu patvirtintu elektroniniu parašu pasirašytą Įgaliojimą elektroniniu paštu info@registrucentras.lt (tik tais atvejais, jei nesudaryta galimybė parengti ir pateikti Įgaliojimą tiesiogiai elektroniniu būdu per Registrų centro savitarnos sistemą).
Už įgaliojimo įregistravimą mokamas 7,26 euro atlyginimas. Atsiskaitomąsias sąskaitas rasite čia.
Elektroniniu būdu įgaliojimas suteikiamas neatlygintinai. 
Pateikto Įgaliojimo duomenys įrašomi į JAREP Įgaliojimų posistemę per 3 darbo dienas nuo gauto Įgaliojimo ir apmokėjimo už Įgaliojimo įrašymą.
 
Atšaukti Įgaliojimą gali vadovas, elektroniniu parašu prisijungęs prie Registrų centro  klientų savitarnos sistemos, pasirinkęs nuorodas: Juridinių asmenų registras, Įgaliojimų sąrašas bei spustelėjęs šalia norimo atšaukti įgaliojimo esančią nuorodą Panaikinti. Savitarnos sistema iš karto sugeneruoja Įgaliojimo atšaukimo dokumentą, kurį dokumentų ir duomenų teikėjas turi pasirašyti elektroniniu parašu, spustelėti nuorodą Panaikinti įgaliojimą ir įgaliojimas bus atšauktas. 

Norėdamas popierine forma panaikinti išduotą Įgaliojimą, juridinio asmens vadovas (asmenys, veikiantys juridinio asmens vardu) užpildo nustatytą Įgaliojimo panaikinimo formą. Įgaliotojas turi užpildyti visus Įgaliojimo formoje nurodytus laukus ir pažymėti paslaugų grupę (grupes), kurioje (kuriose) esančiai (esančioms) paslaugai (paslaugoms) (teisei (teisėms) išduotas Įgaliojimas naikinamas. Užpildyta ir pasirašyta Įgaliojimo panaikinimo forma gali būti pateikiama tais pačiais būdais, kaip ir teikiamas Įgaliojimas.
 
Norėdamas atsisakyti išduoto Įgaliojimo, įgaliotinis pateikia prašymą, kuriame nurodo Įgaliojimą išdavusį juridinį asmenį ir paslaugas (teises), kurių atsisakoma. Užpildytas ir pasirašytas prašymas gali būti pateikiamas aukščiau nustatyta Įgaliojimo pateikimo tvarka.
 
Duomenys apie Įgaliojimo pabaigą Įgaliojimų posistemėje įrašomi neatlygintinai.

Įgaliojimai nepratęsiami - reikia išduoti naują įgaliojimą.
 

 

Redaguota: 2024-05-14 10:03
Į viršų