Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Ar galima elektroniniu būdu užsisakyti Nekilnojamojo turto registro išrašą apie man priklausantį nekilnojamąjį turtą?

Registro tvarkytojo spaudu ir parašu patvirtintą Nekilnojamojo turto registro išrašą galite užsisakyti nuotolinio ryšio priemonėmis, leidžiančiomis identifikuoti pareiškėją ir užtikrinančiomis prašymo teksto apsaugą (siunčiant elektroniniu paštu info@registrucentras.lt; elektroniniu paštu teikiamą prašymą asmuo turi pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, patvirtintu kvalifikuotu sertifikatu), asmeniškai Registrų centro klientų aptarnavimo padaliniuose  arba prisijungus prie elektroninės Registrų centro klientų savitarnos sistemos, skiltyje Nekilnojamojo turto kadastras ir registras, kairiajame meniu spustelėjus nuorodą Registro išrašai ir pažymos. Jeigu norite užsisakyti konkretaus nekilnojamojo turto išrašą, rinkitės dokumento tipą – Nekilnojamojo turto registro išrašas pagal nurodytą turto adresą. Jeigu Jums reikalinga informacija apie visą Jūsų turimą nekilnojamąjį turtą, rinkitės dokumento tipą – Nekilnojamojo turto registro išrašas pagal nurodytą savininką. Pagal šį užsakymą gausite tiek registro išrašų, kiek nurodytas asmuo turi nekilnojamojo turto, įregistruoto Nekilnojamojo turto registre, arba kiek nurodysite užsakyme.
 
Informuojame, kad pasinaudojus elektronine Registrų centro klientų savitarnos sistema, galima įsigyti bet kurio Jums nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto Registro išrašo elektroninę kopiją. Pažymėtina, kad per savitarnos sistemą užsakytas Registro išrašas nebus patvirtintas Registro tvarkytojo spaudu ir parašu, tačiau šį dokumentą yra galimybė išsaugoti  kompiuterio laikmenoje bei atsispausdinti. Savitarnos sistemoje šis dokumentas yra saugomas 60 dienų.
 

 
 
 
Redaguota: 2021-07-15 09:33
Į viršų