Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Kokius dokumentus reikia pateikti Registrų centrui, norint išregistruoti nuomos (panaudos) sutartį?

Nekilnojamojo turto registro įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Nekilnojamojo turto registre įregistruotas juridinis faktas išregistruojamas, jeigu pateikiami įstatymų nustatyti dokumentai, patvirtinantys, kad juridinis faktas pasibaigė. Įregistruoti juridiniai faktai, susiję su nekilnojamaisiais daiktais, daiktinėmis teisėmis į juos ir šių teisių suvaržymais, išregistruojami atitinkamo nekilnojamojo daikto registro įraše panaikinant žymą.
Asmuo, norintis Nekilnojamojo turto registre išregistruoti juridinį faktą dėl sudarytos nekilnojamojo daikto nuomos (panaudos) sutarties, turi paduoti prašymą bet kuriame Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje. Kartu su prašymu reikia pateikti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą šalių susitarimą dėl Nekilnojamojo turto registre įregistruotos nuomos (panaudos) sutarties nutraukimo ar teismo sprendimą, patvirtinantį nuomos (panaudos) sutarties galiojimo pasibaigimą.
Jei pasibaigė sutarties, kurią norite išregistruoti, galiojimo terminas turite pateikti prašymą.
Jei nekilnojamojo daikto nuomos sutartis buvo nutraukta vienašališku nuomotojo ar nuomininko (panaudos davėjo ar panaudos gavėjo) reikalavimu, nekilnojamojo turto registro tvarkytojui kartu su aukščiau nurodytais dokumentais reikia pateikti ir dokumentus, patvirtinančius, kad buvo laikomasi Civilinio kodekso (Žemės nuoma – XXIX skyrius, gyvenamosios patalpos nuoma – XXXI skyrius.) ir nuomos (panaudos) sutartyje nustatytos vienašališkos sutarties nutraukimo tvarkos. Prašymą galima pateikti:
 
•atvykus į Registrų centro klientų aptarnavimo padalinį, pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
•siunčiant prašymą paštu adresu: Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius;
•siunčiant prašymą elektroniniu paštu info@registrucentras.lt. arba  E. pristatymu. Siunčiamas prašymas turi būti pasirašytas abiejų asmenų elektroniniu parašu.
•teikiant prašymą prisijungus prie savitarnos svetainės:

1.    Prisijunkite prie Registrų centro savitarnos.
2.    Viršutiniame meniu pasirinkite „Nekilnojamojo turto kadastras ir registras“.
3.    Naujai atsidariusio lango kairiajame meniu pasirinkite „Mano prašymai“ bei nuspauskite jums reikalingos paslaugos pavadinimą „Nuomos/panaudos sutarties išregistravimas pasibaigus terminui“ arba "Nuomos/panaudos sutarties nutraukimas".
4.    Užpildykite reikalingus duomenis
5.    Pasirašykite prašymą kvalifikuotu elektroniniu parašu (pasirašo abi šalys) ir perduokite registravimui. Kita šalis pasirašymui paruoštą prašymą ras analogiškai prisijungus  savitarnos sistemoje, skiltyje „Nekilnojamojo turto kadastras ir registras“ pasirinkus meniu punktą "Mano prašymai" - "Dokumentų sąrašas". Pasirašys ir apmokės užsakymą per pirkinių krepšelio nuorodą.

Paslaugų atlikimo terminus ir įkainius rasite nuorodoje.


 
Redaguota: 2023-11-23 09:00
Į viršų