Juridinių asmenų registras

Kur gali būti registruojama juridinio asmens buveinė?

Civilinio kodekso 2.49 straipsnyje yra nurodyta, kad juridinio asmens buveine laikoma ta vieta, kurioje yra nuolatinis jo valdymo organas. Juridinio asmens buveinė apibūdinama, nurodant patalpų adresą. Patalpa, kurioje registruojama juridinio asmens buveinė, turi būti įregistruota Nekilnojamojo turto registre. Teisės aktai nenustato, kokios paskirties patalpose gali būti registruojama juridinio asmens buveinė.
Juridinių asmenų registre yra įrašomi šie duomenys, identifikuojantys juridinio asmens buveinę: adresas bei nekilnojamojo daikto, kuriame registruota buveinė, unikalus numeris Nekilnojamojo turto registre, todėl patalpos suteikiamos juridinio asmens buveinei turi būti  įregistruotos Nekilnojamojo turto registre. Buveinė negali būti registruojama pastate (patalpose), jeigu nekilnojamojo daikto būklė yra: fiziškai pažeistas, sunaikintas, suteiktas leidimas vykdyti statybos darbus arba jeigu jam įregistruotas statusas: padalintas į kelis daiktus, sujungtas su kitu daiktu, formuojamas, daiktas performuotas.

 
Redaguota: 2021-11-12 15:45
Į viršų