Kiti klausimai

Kur rasti įkainius už duomenų teikimą iš Nekilnojamojo turto registro tuo atveju, jei sudaroma sutartis dėl nuolatinio duomenų teikimo? Kokiame teisės akte tai numatyta? Kokia techninė šios paslaugos specifikacija? Kaip ji teikiama?

Atlyginimo dydžiai už naudojimąsi NTR duomenimis yra nustatomi ir keičiami Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Atlyginimo už nekilnojamųjų daiktų, daiktinių teisių į juos, šių teisių suvaržymų ir su nekilnojamaisiais daiktais susijusių juridinių faktų, įmonių perleidimo ir nuomos sutarčių įregistravimą / išregistravimą ir naudojimąsi Nekilnojamojo turto registro duomenimis dydžių sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. 365 „Dėl atlyginimo už nekilnojamųjų daiktų, daiktinių teisių į juos, šių teisių suvaržymų ir su nekilnojamaisiais daiktais susijusių juridinių faktų, įmonių perleidimo ir nuomos sutarčių įregistravimą / išregistravimą ir naudojimąsi Nekilnojamojo turto registro duomenimis dydžių sąrašo patvirtinimo“) bei skelbiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
Pateikiame informaciją iš minėto Vyriausybės nutarimo apie įkainius:

Eil.
Nr.
Paslaugos pavadinimas Atlyginimo dydis
(Eur)
1. Viena paieška registro duomenų bazėje 0,29
2. Vieno registro išrašo peržiūrėjimas ekrane 0,58
3. Kadastro žemėlapio ištraukos ekraninio vaizdo su nekilnojamojo turto objektais pateikimas 0,06
4. Žemės sklypo kadastro žemėlapio ištraukos pateikimas 0,58
5. Žemės sklypo kadastro duomenų pateikimas 0,87
6. Kadastro žemėlapio ištraukos išspausdinimas iš duomenų banko:
A4 formatas
A3 formatas
 
2,90
3,48
 
Dėl duomenų teikimo techninės specifikacijos: duomenų gavėjas pateikia išorinį (-ius) IP adresą (-us), iš kurio (-ių) bus kreipiamasi į mūsų duomenų banką, nurodydamas duomenų vartotojus. Kai sutartis jau pasirašyta, Registrų centro IT specialistai gavėjo nurodytu adresu išsiunčia vartotojo registracijos anketą, o gavėjo atsakingas asmuo siunčia ją sutartyje nurodytiems duomenų vartotojams. Užpildžius registracijos anketą, vartotojams suteikiamas vartotojo vardas, o registracijos metu vartotojas  turi sugalvoti slaptažodį. Duomenų paieška atliekama http://www.registrucentras.lt interneto puslapyje.

Redaguota: 2019-07-23 08:39
Į viršų