Juridinių asmenų registras

Kokiais atvejais privalu Juridinių asmenų registrui teikti tarpinę finansinę atskaitomybę?

Tarpinė finansinė atskaitomybė Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikiama:
  • Akcinių bendrovių įstatymo 51 straipsnio nustatyta tvarka. Sprendimą padidinti įstatinį kapitalą iš bendrovės lėšų priima visuotinis akcininkų susirinkimas, vadovaudamasis bendrovės finansinių ataskaitų rinkiniu. Jei visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas padidinti įstatinį kapitalą priimamas ne vėliau kaip praėjus 6 mėnesiams nuo finansinių metų pabaigos, gali būti vadovaujamasi metinių finansinių ataskaitų rinkiniu. Jei sprendimas padidinti įstatinį kapitalą priimamas praėjus 6 mėnesiams nuo finansinių metų pabaigos, visuotiniam akcininkų susirinkimui turi būti pateiktas tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys, sudarytas ne anksčiau kaip likus 3 mėnesiams iki visuotinio akcininkų susirinkimo. Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys turi būti pateiktas juridinių asmenų registro tvarkytojui kartu su teisės aktų nustatytais dokumentais, reikalingais pakeistiems įstatams įregistruoti;
  • jeigu Akcinių bendrovių įstatymo 60(1) straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka bendrovė priima sprendimą dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;
  • jeigu Ūkinių bendrijų įstatymo nustatyta tvarka bendrija priima sprendimą paskirstyti bendrijos dalyviams skirtą pelno dalį už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį.
Redaguota: 2017-04-11 12:56
Į viršų