Turto vertinimas

Kas yra nekilnojamojo turto mokestinė vertė?

Nekilnojamojo turto mokestinė vertė yra nekilnojamojo turto vidutinė rinkos vertė, apskaičiuota masinio vertinimo būdu arba išlaidų (kaštų) metodu (Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 8, 9 straipsniai). 
 
Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo  8 straipsnio 1 dalies 1 punktas nustato, kad nekilnojamojo turto mokestinė vertė yra nekilnojamojo turto vidutinė rinkos vertė nustatyta pagal vėliausius Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka patvirtintus nekilnojamojo turto masinio vertinimo dokumentus. Nekilnojamojo turto vertinimo taisyklių 42 punktas nustato, kad Lietuvos Respublikos savivaldybių teritorijų ir Lietuvos Respublikos teritorijos nekilnojamojo turto masinio vertinimo dokumentus, skirtus nekilnojamojo turto mokesčiui apskaičiuoti, tvirtina finansų ministras.
 
Nekilnojamojo turto objektams, kurių mokestinė vertė apskaičiuojama masinio vertinimu būdu, naudojama nekilnojamojo turto mokesčiui apskaičiuoti  5 metus (2021, 2022 ,2023, 2024, 2025 metais).
Nekilnojamojo turto objektams, kurių mokestinė vertė apskaičiuojama išlaidų (kaštų) metodu, mokestinė vertė galioja 5 metus, tačiau nekilnojamojo turto savininkas gali pateikti prašymą Registrų centrui perskaičiuoti mokestinę vertę dažniau.

Redaguota: 2023-05-09 11:59
Į viršų