E-vykdomoji byla

Vykdomosios bylos portalas www.antstoliai.lt skirtas gyventojams ir verslo subjektams elektroniniu būdu dalyvauti vykdymo procese. Asmenys portale gali:
Pateikiami vykdomieji dokumentai turi atitikti Civilinio proceso kodekso 648 str. įtvirtintus reikalavimus vykdomojo dokumento turiniui, t. y. vykdomajame rašte turi būti nurodomas pilnas išieškotojo ir skolininko pavadinimas ir jų adresai, asmens kodas, juridinio asmens kodas (CPK 648 str. 1 d. 7 p.). Jei vykdomajame dokumente nurodytų duomenų trūksta, reikėtų kreiptis į vykdomąjį dokumentą išdavusią instituciją, kad asmens duomenys vykdomajame dokumente būtų patikslinti.
Gavus patvarkymą dėl prašymo priimti vykdomąjį dokumentą tikslinimo, tikslinimo veiksmus atlikite vykdomųjų bylų portale.
Juridinio asmens vadovas prie Elektroninės vykdomosios bylos portalo gali prisijungti pats arba pavesti tai padaryti atstovui (-ams). Juridinis asmuo, norėdamas pavesti Elektroninės vykdomosios bylos portalo funkcijomis naudotis atstovui ir (arba) pakeisti, panaikinti pavedimą, turi Registrų centrui pateikti pasirašytą nustatytos formos prašymą.
Su informacija apie savo atžvilgiu vykdomas vykdomąsias bylas (nemokamai) galima susipažinti prisijungus prie Vykdomosios bylos portalo adresu www.antstoliai.lt (prisijungimo prie portalo būdai: su sertifikatu; su mobiliuoju elektroniniu parašu (kreiptis į savo mobiliojo ryšio teikėją), per elektroninę bankininkystę.

Raginimas įvykdyti sprendimą yra dokumentas, kuriuo antstolis praneša skolininkui apie tai, kad yra pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas ir, kad jeigu šiame dokumente nurodyti veiksmai per antstolio nustatytą terminą nebus įvykdyti, bus pradėta priverstinio vykdymo procedūra. Tais atvejais, kai nežinoma skolininko buvimo vieta, skolininkas slapstosi ar dėl kitų objektyvių priežasčių įteikti jam raginimą įvykdyti sprendimą negalima, raginimas įvykdyti sprendimą skelbiamas interneto svetainėje www.antstoliai.lt.

Piniginio pobūdžio prašymų priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti skirstymas vykdomas automatiškai, vadovaujantis Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytais vykdomojo dokumento paskirstymo kriterijais, t. y.   sistema atsižvelgdama į prašyme pasirinktą skolininko teritoriją, šioje teritorijoje veikiančių antstolių bylų kiekius, į jau vykdomas šio skolininko vykdomąsias bylas, priskiria naują prašymą ir vykdomąjį dokumentą atitinkam antstoliui.  
Vykdomosios bylos portale www.antstoliai.lt įkelti galima tik ADOC. EDOC. ar asociacijos Lietuvos antstolių rūmų suskaitmenintą rašytinį dokumentą pasirašytą el. parašu PDF.
Originalus popierinis vykdomasis dokumentas (ne kopija) dėl piniginių sumų išieškojimo siunčiamas arba pateikiamas Lietuvos antstolių rūmams. Informaciją kaip pateikti popierinį vykdomąjį dokumentą rasite Lietuvos antstolių rūmų tinklalapyje https://www.antstoliurumai.lt/antstoliu-funkcijos.

Vykdomosios bylos informaciją gali peržiūrėti vykdymo proceso šalys – išieškotojas ir skolininkas bei jų įgalioti asmenys, prie portalo prisijungę nurodytomis autentifikavimo priemonėmis (su elektroniniu parašu arba prisijungdamas prie elektroninės bankininkystės sistemos, per Elektroninės valdžios vartų portalą).

Detalesnę informaciją apie elektroninio vykdomojo dokumento pateikimą antstoliui rasite portalo skiltyje „Dokumentai“ – „Pateikti dokumentai“. Šioje vietoje rasite informaciją apie pateikto prašymo priimti vykdomąjį dokumentą būseną ir antstolį kuriam dokumentas buvo priskirtas.
Detalesnę informaciją rasite skiltyje „Apie sistemą“, paspaudę nuorodą  naudotojo instrukcija ir iš turinio pasirinkę 5.1.7 Informacijos peržiūra.

Nepiniginio pobūdžio (laikinųjų apsaugos priemonių, įpareigojimas atlikti veiksmus, bendravimo su vaiku, daiktų perdavimo ir pan.) vykdomuosius dokumentus išieškotojai gali teikti tiesiogiai pasirinktiems antstoliams (dokumento pateikimo būdą derinti su pasirinktu antstoliu).

Asmuo pageidaujantis suteikti teisę asmeniui peržiūrėti bylos duomenis ir/ar dalyvauti bylos procese, atstovavimą/įgaliojimą patvirtinantį dokumentą gali pateikti antstoliui. Antstoliui vykdomojoje byloje (-ose) įvedus įgaliojimo/atstovavimo duomenis, įgaliotas asmuo galės prisijungti prie vykdomosios bylos portalo kaip įgaliotojo atstovas.

Vykdomosios bylos portale www.antstoliai.lt pildant prašymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, įkelti galima ADOC. EDOC. ar asociacijos Lietuvos antstolių rūmų suskaitmenintą rašytinį dokumentą pasirašytą el. parašu PDF.

SVARBU! Rašytinis (popierinis) vykdomasis dokumentas teikiamas tiesiogiai asociacijai Lietuvos antstolių rūmai.
Išsamesnė informacija apie pateikimo tvarką nuorodoje: https://www.antstoliurumai.lt/antstoliu-funkcijos

Pildant prašymą priimti Vykdomąjį dokumentą vykdyti ir įrašius į kontakto (el. pašto adresas, telefono numeris, mobilaus tel. numeris) laukelį duomenis, būtina paspausti [Pridėti +].
Detalesnę informaciją kaip pildyti dokumentus rasite skiltyje „Apie sistemą“, paspaudę nuorodą  naudotojo instrukcija (5.1. Pateikti prašymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, 5.2. Pateikti laisvos formos dokumentą).