Juridinių asmenų registras (112)
Informuojame, kad finansinių ataskaitų rinkinius gali teikti juridinio asmens vadovas ar įgaliotas asmuo, prisijungę prie sistemos  per elektroninės bankininkystės sistemą arba kvalifikuotu sertifikatu patvirtintu elektroniniu parašu. Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimo tvarką rasite Registrų centro tinklalapyje pagal šią nuorodą.
Mažoji bendrija steigiama ir veikia Mažųjų bendrijų įstatymo nustatyta tvarka.

Informaciją, kokia tvarka yra steigiama mažoji bendrija, teikiant dokumentus popieriuje, rasite šioje nuorodoje.
Mažoji bendrija taip pat gali būti steigiama ir elektroniniu būdu per Registrų centro klientų savitarnos sistemą. 

Civilinio kodekso 2.49 straipsnyje yra nurodyta, kad juridinio asmens buveine laikoma ta vieta, kurioje yra nuolatinis jo valdymo organas. Juridinio asmens buveinė apibūdinama, nurodant patalpų adresą. Patalpa, kurioje registruojama juridinio asmens buveinė, turi būti įregistruota Nekilnojamojo turto registre.

Video apmokymai
 • Juridinių asmenų dalyvių informacinė sistema (JADIS)

  Juridinių asmenų dalyvių informacinė sistema (JADIS)

 • Interaktyvus žemėlapis REGIA

  Interaktyvus žemėlapis REGIA

 • Elektroninių varžytinių ir aukcionų paslaugos evarzytines.lt pristatymas

  Elektroninių varžytinių ir aukcionų paslaugos evarzytines.lt pristatymas

Juridinių asmenų dalyvių informacinė sistema (JADIS) (8)
Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka uždarųjų akcinių bendrovių akcininkų sąrašai turi būti teikiami Juridinių asmenų dalyvių informacinei sistemai (JADIS) šios informacinės sistemos nuostatuose nustatyta tvarka. Duomenys apie akcininkus turi būti pateikti į JADIS ir tais atvejais, kai iki JADIS įdiegimo akcininkų sąrašai buvo pateikti Juridinių asmenų registrui.
Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos nuostatai nustato, kad JADIS duomenys yra teikiami:

- juridinių asmenų dalyviams – fiziniams ir juridiniams asmenims, jei jų duomenys įrašyti JADIS duomenų bazėje – turi teisę gauti visus duomenis apie save ir juridinių asmenų, kurių dalyviai jie yra, dalyvių sąrašus;
- juridiniams asmenims, pateikusiems savo dalyvių duomenis, – turi teisę gauti visus savo dalyvių duomenis ir jų sąrašus;
Mažosios bendrijos turi pateikti duomenis apie savo narius Juridinių asmenų dalyvių informacinei sistemai (JADIS) šios informacinės sistemos nuostatuose nustatyta tvarka. Jeigu mažoji bendrija nėra pateikusi duomenų į JADIS, šie duomenys turi būti pateikti nedelsiant. Į JADIS teiktini duomenys nurodyti Mažųjų bendrijų įstatymo 61 straipsnyje.
Naudos gavėjų posistemis (JANGIS) (34)
Pateikti naudos gavėjų sąrašą galima tik elektroniniu būdu, prisijungus prie Registrų centro klientų savitarnos sistemos ir pasirinkus JADIS naudos gavėjų posistemį (JANGIS).
Naudos gavėjų sąrašą gali teikti:  
• juridinio asmens vadovas;
LT ID (27)
Jeigu asmuo neturi galiojančio kvalifikuoto elektroninio parašo mobilaus telefono SIM kortelėje (mobilus parašas), asmens tapatybės kortelėje, USB ar lustinės kortelės tipo įrenginyje, jam reikės nuvykti į artimiausią Registrų centro klientų aptarnavimo padalinį su asmens dokumentu ir užsakyti LT ID parašą.
Taip, LT ID elektroninis parašas ir spaudas yra saugūs.
 
LT ID yra pripažinta, kaip ES reikalavimus atitinkanti kvalifikuotų elektroninių parašų ir spaudų kūrimo priemonė. Jos pagalba išduoti el. parašo ir spaudo sertifikatai bei pasirašyti elektroniniai dokumentai yra pripažįstami visose ES šalyse. LT ID išduotas el. parašo sertifikatas tiek Lietuvoje, tiek visoje ES gali būti naudojamas patikimam asmens identifikavimui elektroninėje erdvėje.
 
Prisijungimo prie elektroninių paslaugų ar kitų taikomųjų sistemų, kur yra įdiegta LT ID asmens autentifikavimo paslauga, procedūra yra paprasta:
 
1. Asmuo, turintis LT ID parašą, pasirenka asmens autentifikavimo LT ID parašu būdą ir suveda savo asmens kodą;
2. Po keleto sekundžių mobiliajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje, kur įdiegta LT ID programėlė, bus gautas pranešimas su prašymu patvirtinti prisijungimą;
Miškų valstybės kadastras (7)
Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastras yra vienas pagrindinių valstybės kadastrų, apimantis duomenų apie Lietuvos miškus visumą, miškų nuosavybę, miško išteklių kiekį bei kokybę ir ekonominę vertę. Šiame kadastre kaupiami grafiniai ir aprašomieji duomenys apie visus Lietuvos miškus, nepriklausomai nuo jų nuosavybės formos ir saugojimo režimo. Kadastras sudaromas sklypinės miškų inventorizacijos pagrindu. Kadastro objektas – miško žemės taksacinis sklypas. Kadastro objektų visuma sudaro visos šalies miško žemės plotą.
Šiame kadastre kaupiami grafiniai ir aprašomieji duomenys apie visus Lietuvos miškus, nepriklausomai nuo jų nuosavybės formos ir saugojimo režimo. Kadastras sudaromas sklypinės miškų inventorizacijos pagrindu. Kadastro objektas – miško žemės taksacinis sklypas. Kadastro objektų visuma sudaro visos šalies miško žemės plotą.
Miškų valstybės kadastro duomenys teikiami pagal vienkartinius prašymus ir sudarant duomenų teikimo sutartis.
E-vykdomoji byla (14)
Vykdomosios bylos portalas www.antstoliai.lt skirtas gyventojams ir verslo subjektams elektroniniu būdu dalyvauti vykdymo procese. Asmenys portale gali:
Pateikiami vykdomieji dokumentai turi atitikti Civilinio proceso kodekso 648 str. įtvirtintus reikalavimus vykdomojo dokumento turiniui, t. y. vykdomajame rašte turi būti nurodomas pilnas išieškotojo ir skolininko pavadinimas ir jų adresai, asmens kodas, juridinio asmens kodas (CPK 648 str. 1 d. 7 p.). Jei vykdomajame dokumente nurodytų duomenų trūksta, reikėtų kreiptis į vykdomąjį dokumentą išdavusią instituciją, kad asmens duomenys vykdomajame dokumente būtų patikslinti.
Gavus patvarkymą dėl prašymo priimti vykdomąjį dokumentą tikslinimo, tikslinimo veiksmus atlikite vykdomųjų bylų portale.
Verslo klientai (27)
Norėdama sudaryti Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos (ESPBI IS) naudojimo sutartį, sveikatos priežiūros įstaiga turi užpildyti registracijos formą, kontaktinių asmenų formą bei įdarbinimo formą.
Norėdama sudaryti Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos (ESPBI IS) naudojimo sutartį per integraciją, sveikatos priežiūros įstaiga turi užpildyti registracijos formą, kontaktinių asmenų formą, įdarbinimo formą bei sukurti viešojo rakto rinkmeną.
Registrų duomenis neatlygintinai gali gauti:   
Licencijų informacinė sistema (10)
Įsitikinkite:

- ar adrese matote vpp ar epp https://www.licencijavimas.lt/lis-epp-app/public. Jei matote epp,  jūs patekote į išorinių paslaugų portalą. Prisijunkite iš naujo naudodami mygtuką “Institucijų darbuotojams”, jei nepavyksta, junkitės tiesiogiai https://www.ipasas.lt/?app=lis_vpp;

- Laukelyje „Gyvenamoji vietovė“ nurodykite gyvenamąją vietovę, o ne rajoną, pvz., Gineičių k. Adresų paieška vykdoma pagal dalį pavadinimo, todėl nebūtina įvesti viso pavadinimo;

- Toliau nurodykite gatvės pavadinimą, namo numerį, jei žinomas - namo korpusą, jo numerį ir duomenų pildymo lauke „Patalpos Nr.“ nurodykite buto numerį. Spauskite nuorodą „Ieškoti“.

- Licencijų turėtojams reikia jungtis spaudžiant mygtuką „Prisijungti”;
- Licencijas išduodančių institucijų darbuotojams reikia jungtis spaudžiant mygtuką  „Institucijų darbuotojams”.
PLAIS (25)
Kiekvienam skolininkui fiziniam asmeniui, pradėjus išieškojimą, PLAIS automatiškai parenka sąskaitą ir ten nustato minimalią MVPD (minimalių vartojimo poreikių dydžio)  NS (neišieškomą sumą), kuri nuo 2024 01 01 d. yra patvirtinta 446 eur. Jei automatiškai parinkta MVPD NS sąskaita netinka (pvz., sąskaitoje nebūna lėšų), skolininkui reikia kreiptis į bet kurią, išieškojimą iš sąskaitų vykdančią instituciją (VMI, Sodra, Muitinė, antstolis), vadinamą "nurodymų teikėju".
Lėšos sąskaitoje gali būti apribotos Turto areštų aktų registre įregistruotu turto arešto aktu ir/arba nurodymų teikėjų – VMI, Sodra, Muitinė, antstoliai,  – pateiktu nurodymu. Jei lėšos sąskaitoje apribotos įregistruotu Turto arešto aktų registre turto areštu ir klientui yra poreikis naudotis tam tikra suma, reikėtų kreiptis į teismą dėl neišieškomos sumos (NS) nustatymo konkrečiai sąskaitai. Jei vykdomas išieškojimas, PLAIS automatiškai parinktai sąskaitai nustato Minimalių  vartojimo poreikių dydžio (MVPD) NS, kuri nuo 2023 01 01 d. yra 354 eur.
PVM sąskaitos faktūros už einamąjį mėnesį nurašytą PLAIS palaikymo mokestį yra formuojamos paskutinę mėnesio dieną ir juridiniams asmenims automatiškai yra išsiunčiamos kito mėnesio pradžioje Registrų centro turimais el. pašto adresais. Fiziniams asmenims PVM sąskaitos faktūros nesiunčiamos. Jei PVM sąskaitos faktūros negavote, prašome kreiptis el. paštu info@registrucentras.lt, nurodant juridinio asmens kodą, laikotarpį, už kurį reikalinga PVM sąskaita faktūra, ir el. pašto adresą, kuriuo reikia atsiųsti PVM sąskaitą faktūrą.
Sutarčių ir teisių suvaržymų registras (25)
Įkeitimo sandorio šalys, pasibaigus įkeitimui ar hipotekai, gali informacinių technologijų priemonėmis pateikti prašymą išregistruoti pasibaigusį įkeitimą.
Kai prašymą išregistruoti pasibaigusį įkeitimą pateikia skolininkas arba įkaito davėjas, kreditorius privalo pateikti įkeitimo pabaigos patvirtinimą.
Testamentų registras (12)
Testamentų registras nėra viešas, jo duomenys gali būti atskleisti tik po testatoriaus mirties.

Norėdami gauti  Testamentų registro išrašą, Registrų centrui turite pateikti prašymą suteikti registro duomenis. 


Prašymą galite pateikti šiais būdais:
Turto arešto aktų registras (14)
! Registro duomenis (ir asmens duomenis) turi teisę gauti asmenys, nurodę Registro duomenų naudojimo tikslą ir asmens duomenų teisėto tvarkymo sąlygą. Duomenis, susijusius su konkretaus turto arešto akto registravimo faktu Registre (Registro išrašą, liudijantį turto arešto buvimo ar nebuvimo Registre faktą), turi teisę gauti bet kuris fizinis ir (ar) juridinis asmuo, nurodęs Registro duomenų naudojimo tikslą.
 
Norėdami gauti Turto arešto aktų registro išrašą, Registrų centrui turite pateikti prašymą suteikti Registro duomenis.
Turto arešto aktų registro išrašai gali būti pateikti pagal:
 - turto arešto akto identifikavimo kodą;
 - skolininko ir (ar) areštuoto turto savininko fizinio ar juridinio asmens kodą;
 - areštuoto turto identifikavimo kodą, suteiktą turto registre, jeigu areštuotas turtas registruojamas atitinkamame turto registre;
 - skolininko ir (ar) areštuoto turto savininko fizinio asmens vardą, pavardę ir gimimo datą, jeigu asmuo neregistruotas Gyventojų registre.
 
Turto arešto aktas iš Turto arešto aktų registro išregistruojamas vadovaujantis Turto arešto aktų registro įstatymo 10 straipsnyje ir Turto arešto aktų registro nuostatų 28 punkte įtvirtintais pagrindais:
 
1. turto arešto aktą priėmusios institucijos, teismo sprendimo (nutarties) arba kitos institucijos ar pareigūno, turinčių teisę panaikinti turto areštą, sprendimo duomenimis;
Vedybų sutarčių registras (8)
Norėdami gauti  Vedybų sutarčių registro išrašą, Registrų centrui turite pateikti prašymą suteikti registro duomenis. 


Prašymą galite pateikti šiais būdais:
Vedybų sutarčių registrui pateiktų dokumentų kopijas teisės aktų nustatytoms funkcijoms atlikti turi teisę gauti tik šie asmenys: notarai, asmenys, turintys teisę atlikti notarinius veiksmus, nurodyti Civilinio kodekso 2.138 straipsnio 2 dalyje, antstoliai (tik funkcijoms, nurodytoms Antstolių įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje, atlikti), konsuliniai pareigūnai, teismai, teisėtvarkos, mokesčių ad
Taip. Vienas iš sutuoktinių ar sugyventinių, pageidaujantis įregistruoti vedybų ar sugyventinių sutartį arba įrašyti sutarties pakeitimus, patvirtintus užsienio valstybėje, taip pat įrašyti duomenis apie tokios sutarties pabaigą, duomenis Vedybų sutarčių registrui gali pateikti asmeniškai ar per įgaliotą asmenį, paštu ar elektroniniu būdu, naudodamasis Vedybų sutarčių registro paslauga „Duomenų teikimas Vedybų sutarčių registrui“.
 
E. sąskaita (43)
Tokiu atveju reikia parašyti laisvos formos prašymą skirti įmonės paskyros administratorių informacinėje sistemoje „E. Sąskaita“ ir atsiųsti el. paštu info@esaskaita.eu. Prašyme turi būti nurodyti asmens, kuris skiriamas paskyros administratoriumi, vardas, pavardė, gimimo metai, kontaktiniai duomenys (telefonas, el. pašto adresas). Taip pat reikia nurodyti įmonės kontaktinius duomenis bei įmonės banko sąskaitos numerį.
 
Sąskaita faktūra už naudojimąsi informacine sistema „E. sąskaita“ mėnesio pabaigoje bus patalpinta registruotų vartotojų dalyje, prie kitų sąskaitų už Registrų centro paslaugas. Jeigu nesate registruotas vartotojas, sąskaitą faktūrą gausite el. paštu, nurodytu prie kontaktinių paskyros duomenų. 
 
Vaizdo instrukcija yra pateikta informacinės sistemos „E. sąskaita“ interneto svetainės www.esaskaita.eu meniu punkte „Kaip naudotis?“. Pasirinkite norimą temą ir spauskite „parsisiųsti“. Rekomenduojame naudoti naujausią Mozilla Firefox arba Chrome naršyklę.
 
Įgaliojimų registras (39)
Naudojantis Įgaliojimų registro paslauga Įgaliojimo sudarymas ir registravimas Įgaliojimų registre, yra galimybė sudaryti įgaliojimą visoms pašto siuntoms atsiimti. Tokiu atveju atitinkamuose laukuose turi būti  nurodyta, kad įgaliojimas suteikiamas visoms siuntoms atsiimti.
Įgaliojimų registro išrašai apie notarų, konsulinių pareigūnų patvirtintus ir notarų patvirtintiems prilyginamus įgaliojimus gali būti parengti, atlikus paiešką:
Informacinių technologijų priemonėmis yra galimybė sudaryti įgaliojimą, pasinaudojus Įgaliojimų registro paslauga - Įgaliojimo sudarymas ir registravimas Įgaliojimų registre.
Paslauga gali pasinaudoti Lietuvos Respublikos gyventojų registre registruotas fizinis asmuo, turintis galiojantį Lietuvos Respublikos asmens tapatybės dokumentą ir galintis patvirtinti savo tapatybę, naudodamasis Lietuvos bankų elektroninės bankininkystės sistemomis, elektroniniu parašu ar kitomis elektroninių ryšių priemonėmis, kuriomis galima tinkamai identifikuoti asmenį.
Nekilnojamojo turto kadastras ir registras (149)
Jus dominančio nekilnojamojo turto unikalų numerį galite sužinoti Registrų centro tinklalapyje, pasinaudojus Neatlygintina paieška pagal adresą.
Aktualūs Nekilnojamojo turto registre įregistruoti duomenys apie nekilnojamąjį daiktą, daiktines teises ir šių teisių turėtojus, daiktinių teisių suvaržymus, kitus juridinius faktus ir žymas, padarytas Registre, taip pat su šiais suvaržymais, juridiniais faktais ir žymomis susijusių asmenų duomenys yra teikiama išduodant Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašus, kurie yra vienintelė oficiali informacija, įrodanti nekilnojamojo daikto, daiktinių teisių į jį, šių teisių suvaržymų bei juridinių faktų įregistravimo Nekilnojamoj
Asmuo, norintis  įregistruoti  baigtą statyti statinį (100 procentų) Nekilnojamojo turto registre, kartu su prašymu (prašymo formą rasite čia
Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registras (10)
Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 29 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro duomenys ir informacija yra teikiami neatlygintinai:
Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro duomenys nėra vieši. Teisės aktų nustatytoms funkcijoms atlikti registro duomenis turi teisę gauti antstoliai, advokatai, bankai, notarai bei kitos institucijos, nurodytos Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro nuostatuose.
 
Registrui pateiktų dokumentų kopijas teisės aktų nustatytoms funkcijoms atlikti turi teisę gauti tik teismai ir teisėtvarkos institucijos.
 
Registro išrašus galite gauti šiais būdais:
Duomenys apie asmenis, pripažintus neveiksniais arba ribotai veiksniais iki šio registro veiklos pradžios yra kaupiami ir saugomi registre. Lietuvos notarų rūmai, vadovaudamiesi Notariato įstatymo pakeitimo įstatymu perdavė Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registrui duomenis apie asmenis, teismo pripažintus neveiksniais ir ribotai veiksniais, sukauptus iki 2011 m. sausio 1 d.
e. pristatymas (40)
Teisinė ir įrodomoji pristatymo galia. Siuntos pristatymas E. pristatymo sistemoje turi teisinę ir įrodomąją galią, atitinkančią registruotojo laiško įteikimą. Teisinė ir įrodomoji pristatymo galia. Siuntos pristatymas E. pristatymo sistemoje turi teisinę ir įrodomąją galią, atitinkančią registruotojo laiško įteikimą. Saugumas. E. pristatymo sistemos saugumui skiriamas ypatingas dėmesys. Priešingai nei el. pašto atveju, norint gauti ar išsiųsti e. siuntas neužtenka žinoti tik prisijungimo slaptažodį.
Taip. E. siuntų pristatymo sistema turi duomenų apsikeitimo sąsajų su išorinėmis sistemomis priemonių, kurios suteikia galimybę:
 • Atskirų institucijų sistemoms automatiškai į E. pristatymo sistemą pateikti ir iš jos gauti e. siuntas.
 • Įtraukti E. pristatymo sistemą į savo elektroninių paslaugų teikimo procesus ten, kur reikia formalaus teisiškai galiojančio dokumento ar pranešimo pristatymo, t. y. E.
„Išsiųsta“ – elektroninės siuntos būsena, kuri reiškia, kad elektroninė siunta buvo išsiųsta iš siuntėjo elektroninio pristatymo dėžutės arba subdėžutės.
„Pristatyta“ – elektroninės siuntos būsena, kuri reiškia, kad elektroninė siunta buvo pristatyta į gavėjo elektroninio pristatymo dėžutę arba subdėžutę.
„Gauta“ – elektroninės siuntos būsena, kuri reiškia, kad gavėjas, kuriam elektroninė siunta adresuota, gavo elektroninę siuntą savo elektroninio pristatymo dėžutėje arba subdėžutėje.
Registrų centro klientų savitarna (23)
PVM sąskaitos faktūros už elektroninėje Registrų centro savitarnoje įgytas paslaugas nėra sugeneruojamos iš karto po apmokėjimo, o įkeliamos į Registrų centro savitarną kito mėnesio (po užsakymo įvykdymo datos) pradžioje. 
Sąskaitas galima rasti prisijungus prie Registrų centro klientų savitarnos sistemos, spustelėjus viršuje esančią nuorodą Mano pirkimai bei kairiajame meniu atsidarius nuorodą Sąskaitos.
Adresų registras (10)
Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 27 punkte nurodyta, kad adresų suteikimas žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, pastatams, butams ir kitoms patalpoms, šių adresų keitimas ir panaikinimas yra savarankiška savivaldybių funkcija. Atsižvelgiant į tai, nekilnojamojo daikto savininkui reikia pateikti prašymą atitinkamai savivaldybei, kurios teritorijoje yra nekilnojamas daiktas.
Patikrinti ar suteiktas adresas įregistruotas Adresų registre galima valstybės įmonės Registrų centro tinklapyje http://www.regia.lt/lt/zemelapis/.
Kai suteiktas adresas yra žinomas, žemėlapyje pasirenkama atitinkama savivaldybė ir atsidariusio lango dešinėje pusėje viršuje pasirenkama Adresų paieška. Įrašius gatvės pavadinimą, pastato ar žemės sklypo numerį, pateikiami įregistruotų adresų duomenys iš Adresų registro. Paspaudus ant surasto adreso įrašo, parodoma jo vieta žemėlapyje.
Norint įsigyti Adresų registro grafinius duomenis (apskričių, savivaldybių, seniūnijų, gyvenamųjų vietovių ribas, gatvių ašinės linijas ir adresų taškus) pateikiamas prašymas dėl duomenų teikimo.
Užpildytas prašymas siunčiamas registruotu paštu, el. paštu info@registrucentras.lt, pateikiamas per Registrų centro savitarnos Virtualiojo adreso dėžutę, kurios adresas Lvivo g. 25-101, Vilnius, arba pateikiamas bet kuriame Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje.
Gyventojų registras (61)
Sužinoti savo aktualią deklaruotą gyvenamąją vietą galima Registrų centro klientų savitarnoje, pasirinkus Pradžia kairėje pusėje esančiame meniu paspaudę punktą "Susipažinimas su tvarkomais asmens duomenimis", pasirinkite Gyventojų registrą ir užsakyti. Taip pat, jei reikalinga, galima užsakyti pažymą apie savo deklaruotą gyvenamąją vietą.
Pažymime, kad civilinės metrikacijos įstaiga, konsulinė įstaiga ar Registrų centras asmens pageidavimu išduoda Lietuvos Respublikos teisingumo ministro nustatytos formos civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą (toliau – išrašas) (nuo 2017 m. sausio 1 d. liudijimai nebeišduodami). Išrašai gali būti išduodami gavus pareiškėjo prašymą iš karto po civilinės būklės akto įregistravimo arba bet kada vėliau. Informuojame, kad civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą galite užsisakyti VĮ Registrų centrui pateikę vienkartinį prašymą.
Fizinis asmuo (toliau – asmuo), norėdamas gauti pažymą arba registro išrašą, turi pateikti prašymą. Prašymas pateikiamas tiesiogiai, pareiškėjui ar jo atstovui atvykus į Registrų centrą; paštu; per kurjerį; per atstovą; elektroninių ryšių priemonėmis.
Elektroninis.lt parašas, dokumentų pasirašymas (35)
Darbui su el. parašu reikalingą programinę įrangą rasite puslapyje www.elektroninis.lt
 
Elektroninis.lt parašas galioja 2 metus nuo išdavimo dienos.
El. parašo slaptažodį (PIN) pasikeiskite vadovaudamiesi šiomis instrukcijomis www.elektroninis.lt.
Turto vertinimas (27)

Vadovaujantis Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo nuostatomis nekilnojamojo turto mokestinė vertė/vidutinė rinkos vertė gali būti apskaičiuota masinio vertinimo būdu lyginamosios vertės metodu arba atkuriamųjų kaštų (išlaidų) metodu.

Nekilnojamojo turto mokestinė vertė yra nekilnojamojo turto vidutinė rinkos vertė, apskaičiuota masinio vertinimo būdu arba išlaidų (kaštų) metodu (Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 8, 9 straipsniai). 
 
Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo  8 straipsnio 1 dalies 1 punktas nustato, kad nekilnojamojo turto mokestinė vertė yra nekilnojamojo turto vidutinė rinkos vertė nustatyta pagal vėliausius Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustat
Žemės indeksuota vertė yra apskaičiuota pagal Žemės įvertinimo metodiką, patvirtintą Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos“. Žemės sklypų indeksuotos vertės nėra susietos su nekilnojamojo turto rinkos pasikeitimais, ir jeigu nėra tikslinami žemės sklypo kadastriniai rodikliai, jos nesikeičia. Registrų centras šių verčių neskaičiuoja.
Kiti klausimai (5)
Užsisakius paslaugas tiesiogiai Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje, sąskaitos - faktūros rengiamos kiekvieno mėnesio pabaigoje, todėl paslaugą užsakęs asmuo sąskaitą gauna el. paštu kito mėnesio pradžioje. 
PVM sąskaitos faktūros už per Registrų centro klientų savitarną įgytas paslaugas yra formuojamos automatiškai kiekvieno ateinančio mėnesio pradžioje.
Norėdami susigrąžinti piniginę įmoką, turite pateikti prašymą dėl permokos grąžinimo. Prašyme būtinai nurodykite pateikto prašymo (užsakymo, krepšelio) numerį bei atsiskaitomosios sąskaitos, į kurią pageidaujate gauti grąžinamus pinigus, numerį. Prašymą galite pateikti tiesiogiai Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje, pasirašytą atsiųsti paštu arba el. paštu info@registrucentras.lt. El. paštu pateikiamas prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu arba pasirašytas ranka ir nuskenuotas.
Valstybės įmonei Registrų centrui pateiktų užsienio valstybėse išduotų dokumentų (toliau – dokumentai) legalizavimo ar patvirtinimo pažyma (Apostille) reikia tam, kad vienoje valstybėje išduoti oficialūs dokumentai galiotų kitoje valstybėje.
E-varžytinės, aukcionai (71)
Aukcionas nuo varžytynių skiriasi turto pardavimo vykdymo procesais ir teisės aktais, reglamentuojančiais šiuos vykdymo procesus ir tvarkas. Lietuvoje terminas „varžytynės“ vartojamas, kai parduodamas nemokaus subjekto ar bankrutavusio subjekto turtas. Tada sakoma, kad yra parduodama iš varžytynių (priverstinis turto pardavimas).
Asmuo turi registruotis į aukcioną skelbime nurodytu registravimo laiku. Dalyvių registracijos pradžios ir pabaigos laikai rodomi pasirinkus konkretų aukcioną. 
SVARBUUžsiregistruoti į aukcioną gali tik prie sistemos prisijungę asmenys.

Registracija į aukcioną vyksta tokiu būdu:
Turto pardavimo iš varžytynių aktą antstolis surašo per 3 (tris) darbo dienas po visos kainos už parduotą turtą sumokėjimo, bet ne anksčiau kaip po 20 (dvidešimties) dienų nuo varžytynių pabaigos. Turto pardavimo iš varžytynių aktą antstolis surašo interneto svetainę www.evarzytynes.lt aptarnaujančioje informacinėje sistemoje ir pasirašo elektroniniu parašu.