Miškų valstybės kadastras

Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastras yra vienas pagrindinių valstybės kadastrų, apimantis duomenų apie Lietuvos miškus visumą, miškų nuosavybę, miško išteklių kiekį bei kokybę ir ekonominę vertę. Šiame kadastre kaupiami grafiniai ir aprašomieji duomenys apie visus Lietuvos miškus, nepriklausomai nuo jų nuosavybės formos ir saugojimo režimo. Kadastras sudaromas sklypinės miškų inventorizacijos pagrindu. Kadastro objektas – miško žemės taksacinis sklypas. Kadastro objektų visuma sudaro visos šalies miško žemės plotą.
Šiame kadastre kaupiami grafiniai ir aprašomieji duomenys apie visus Lietuvos miškus, nepriklausomai nuo jų nuosavybės formos ir saugojimo režimo. Kadastras sudaromas sklypinės miškų inventorizacijos pagrindu. Kadastro objektas – miško žemės taksacinis sklypas. Kadastro objektų visuma sudaro visos šalies miško žemės plotą.
Miškų valstybės kadastro duomenys teikiami pagal vienkartinius prašymus ir sudarant duomenų teikimo sutartis.
Dėl miškotvarkos projekto kopijos gavimo žemės sklypo savininkas gali kreiptis į Valstybinę miškų tarnybą, adresu Pramonės pr. 11A, Kaunas, arba el. paštu vmt@amvmt.lt.  
Dėl šių kopijų gavimo reikalinga pateikti: 
  - prašymą, 
  - Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašą,  
  - jei prašymą teikia  juridinis asmuo – Juridinių asmenų registro išrašo kopiją.  
Informaciją dėl Miškų valstybės kadastro teikiamų paslaugų įkainių rasite čia.

Archyvinių dokumentų kopijos išduodamos, vadovaujantis įstatymu nustatyta tvarka ir terminais. Dėl Valstybinėje miškų tarnyboje esančių dokumentų kopijų gavimo reikia kreiptis adresu Pramonės pr. 11A, Kaunas, arba el.paštu vmt@amvmt.lt, pateikti prašymą ir dokumentus, įrodančius, teisėtą duomenų gavimą.