Elektroninis.lt parašas, dokumentų pasirašymas

Darbui su el. parašu reikalingą programinę įrangą rasite puslapyje www.elektroninis.lt
 
Elektroninis.lt parašas galioja 2 metus nuo išdavimo dienos.
El. parašo slaptažodį (PIN) pasikeiskite vadovaudamiesi šiomis instrukcijomis www.elektroninis.lt.

Taip, el. parašą arba el. spaudą kriptografinėje USB laikmenoje galima užsisakyti internetu.

  • Įsitikinkite, kad parengėte kompiuterį darbui su parašo elektroninis.lt laikmena, kaip nurodyta puslapyje „Paruošti kompiuterį“.
  • Patikrinkite, ar dokumento dydis neviršija leistino dydžio. Savitarnoje pasirašomo dokumento dydis ribojamas iki 5 MB, GoSign - iki 6 MB.
  • Rekomenduojame atnaujinti interneto naršyklės versiją.


  1. Norint savarankiškai atblokuoti el. parašo laikmeną (USB arba lustinė kortelę) sekite instrukcijas. Pastaba! Klientai, turintys seno tipo iki 2020-11-03 sudarytas sutartis, laikmeną atsiblokuoti patys gali tik atvykę į Registrų centro klientų aptarnavimo padalinį, persirašę sutartį ir gavę PIN/PUK voką (kadangi pagal seno tipo sutartį PUK kodas nėra pateikiamas).
  2. Atblokuoti El.
Atnaujinti el. parašo sertifikatus USB laikmenoje galite atvykę į Registrų centro klientų aptarnavimo padalinį. Su savimi reikia turėti elektroninio parašo laikmeną ir asmens tapatybės dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje (kortelė) arba teisės gyventi Lietuvos Respublikoje pažymėjimą). Įkainius rasite nuorodoje.


 
  1. Per naujo sukurti slaptažodį (PIN) galite pasinaudodami el.
Užsienio valstybėje išduotas el. parašas Lietuvoje galioja tuo atveju, jei el. parašo teikėjas yra įtrauktas į Patikimumo užtikrinimo paslaugų  teikėjų sąrašą. Daugiau informacijos apie tai galite rasti Ryšių reguliavimo tarnybos puslapyje. Registrų centro sistemose (įskaitant www.gosign.lt) dokumentus galima pasirašyti šių sertifikavimo centrų išduotu el. parašu:
Patikrinkite, ar tinkamai paruošėte kompiuterį darbui su elektroninis.lt parašu. Informaciją apie kompiuterio paruošimą ir automatizuoto kompiuterio paruošimo įrankius rasite čia.
 
Praradus ar pametus kriptografinę USB laikmeną ar lustinę kortelę, atskleidus PIN arba PUK kodą, sertifikato galiojimą galima sustabdyti paskambinus telefonu (0 5) 2688 388 arba (0 5) 2688 262.

Kad el. parašu, USB laikmenoje ar lustinėje kortelėje, galėtumėte naudotis Mozilla Firefox naršyklėje, atlikite šiuos papildomus veiksmus.
  


 Visą informaciją, kur ir kaip galite įsigyti elektroninį parašą elektroninis.lt, rasite nuorodoje http://www.elektroninis.lt/lt/isigyti.
Tokiu atveju reikia įdiegti į Adobe Reader programą šakninius sertifikatus bei atlikti kelis nustatymus. Šiuo adresu rasite programėlę „Adober Reader nustatymai“, kuri visa tai atliks.
Tokiu atveju Jums reikėtų atvykti į Registrų centro klientų aptarnavimo padalinį su asmens tapatybės dokumentu (kuriame nurodyta nauja pavardė) ir turima el. parašo laikmena ir įrašyti naujus el. parašo sertifikatus, kurie galios 2 metus.  Sertifikatų išdavimas šiuo atveju kainuos kaip sertifikatų atnaujinimo atveju. Sertifikatai atnaujinami per 1 darbo dieną. 
Kad Adobe Reader programa teisingai atpažintų elektroninis.lt parašą, reikia atlikti programos nustatymus. Tai galite padaryti įdiegę Adobe Reader nustatymų įrankį.
Atnaujinus el. parašo sertifikatus išduodamas vokas kartu su nauju el. parašo slaptažodžiu (PIN).
 

Elektroninis.lt parašas suteikiamas pilnametystės (18 metų) sulaukusiems asmenims.

Daugiau informacijos galite rasti šioje nuorodoje.

Naudojant Android ar iOS operacines sistemas rekomenduojame naudotis mobiliuoju elektroniniu  parašu, kadangi negalime pasiūlyti USB laikmenos ir lustinės kortelės tvarkyklių Android ir iOS operacinėms sistemoms.
informuojame, kad GoSign.lt maksimalus pasirašomo PDF dokumento dydis yra 6 MB.
 
Jūs galite pasitikrinti ar GoSign programinė įranga veikia tinkamai Jūsų kompiuteryje spusteldami nuorodą: https://www.elektroninis.lt/checkPage/.  
Taip pat daugiau informacijos apie GoSign programinę įrangą rasite: https://www.elektroninis.lt/lt/paruosti-kompiuteri/nid-1287.
El. parašą ar el. spaudą galima įsigyti ir atnaujinti visuose Registrų centro klientų aptarnavimo padaliniuose. El. parašo / spaudo gamyba ar atnaujinimas, jei prašymas pateikiamas didžiuosiuose klientų aptarnavimo padaliniuose, užtrunka trumpiau nei mažesniuose padaliniuose, tačiau bet kuriuo atveju gamyba truks ne ilgiau 7 darbo dienų. Tikslesnę informaciją dėl gamybos terminų Jums suteiks pačiame Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje.
 
Praradus ar pametus el. parašo laikmeną arba atskleidus PIN arba PUK kodą, jo galiojimą sustabdyti galima paskambinus telefonu (85) 2688 388 arba (8 5) 2688 262.

El. parašo sertifikatų galiojimas gali būti vėl aktyvuojamas tik klientui atvykus su el. parašo laikmena ir asmens tapatybės dokumentu į bet kurį Registrų centro klientų aptarnavimo padalinį.

 
 

Galima turėti tiek mobilųjį, tiek stacionarųjį elektroninį parašą. Sertifikatai nustoja galioti pasibaigus sutarčiai.
Parašu elektroninis.lt  galite pasirašyti visose Europos Sąjungos šalyse, tačiau galimybė tai padaryti priklauso nuo informacinės sistemos savininko sprendimo.
Informaciją apie tai, kokių dokumentų reikia norint  įsigyti elektroninį parašą elektroninis.lt, rasite nuorodoje.
 
Siekdami užtikrinti sklandų el. parašo sertifikato atnaujinimo procesą, maloniai prašome Jūsų neatidėlioti vizito pas mus ir atvykti atsinaujinti savo turimo sertifikato kaip galima anksčiau, nelaukiant paskutinės termino dienos.
Visais atvejais sieksime el. parašo sertifikatus atnaujinti kaip įmanoma greičiau, nesukeliant klientams didesnių nepatogumų. El. parašo sertifikato atnaujinimas iki 3 d. d.

 
Pagamintus ir įrašytus el. parašo sertifikatus būtina atsiimti per 90 kalendorinių dienų. Neatsiėmus pagamintų ir įrašytų el. parašo sertifikatų per 90 kalendorinių dienų, sertifikatų galiojimas nutraukiamas, o pinigai už sertifikatus ir el. parašo laikmeną negrąžinami. Terminas skaičiuojamas nuo sertifikatų įrašymo į el. parašo laikmeną dienos.