LT ID

Jeigu asmuo neturi galiojančio kvalifikuoto elektroninio parašo mobilaus telefono SIM kortelėje (mobilus parašas), asmens tapatybės kortelėje, USB ar lustinės kortelės tipo įrenginyje, jam reikės nuvykti į artimiausią Registrų centro klientų aptarnavimo padalinį su asmens dokumentu ir užsakyti LT ID parašą.
Taip, LT ID elektroninis parašas ir spaudas yra saugūs.
 
LT ID yra pripažinta, kaip ES reikalavimus atitinkanti kvalifikuotų elektroninių parašų ir spaudų kūrimo priemonė. Jos pagalba išduoti el. parašo ir spaudo sertifikatai bei pasirašyti elektroniniai dokumentai yra pripažįstami visose ES šalyse. LT ID išduotas el. parašo sertifikatas tiek Lietuvoje, tiek visoje ES gali būti naudojamas patikimam asmens identifikavimui elektroninėje erdvėje.
 
Prisijungimo prie elektroninių paslaugų ar kitų taikomųjų sistemų, kur yra įdiegta LT ID asmens autentifikavimo paslauga, procedūra yra paprasta:
 
1. Asmuo, turintis LT ID parašą, pasirenka asmens autentifikavimo LT ID parašu būdą ir suveda savo asmens kodą;
2. Po keleto sekundžių mobiliajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje, kur įdiegta LT ID programėlė, bus gautas pranešimas su prašymu patvirtinti prisijungimą;
LT ID aplikacija yra skirta nustatyti asmens tapatybę elektroninėje erdvėje ir saugiai pasirašyti dokumentus nuotoliniu kvalifikuotu elektroniniu parašu ar spaudu. Paslaugos diegiamos ir naudojamos mobiliuosiuose telefonuose, planšetiniuose kompiuteriuose, turinčiuose interneto ryšį.
LT ID elektroninį spaudą gali užsakyti ir gauti tik Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre registruotos įmonės atstovas – įmonės vadovas ar jo įgaliotas asmuo.
 
Įgaliojimas įmonės vardu užsakyti el. spaudą gali būti rašytinis arba elektroninis, sudarytas Įgaliojimų registre. Rašytinis įgaliojimas gali būti naudojamas tik kai LT ID spaudas yra užsakomas atvykus į Registrų centro klientų aptarnavimo padalinį.
 
Galimi keli LT ID el. spaudo užsakymo būdai.
 
LT ID kvalifikuotas el. parašas ir el. spaudas fiziniams asmenims ir juridinių asmenų atstovams išduodamas nemokamai.
Norint užsakyti kvalifikuotą elektroninį parašą būtini:
 
1. Asmeninis, el. parašą užsakančio asmens valdomas ir kontroliuojamas, mobilusis telefonas ar planšetinis kompiuteris, galintis priimti SMS žinutes;
2. Asmeninė, tik el. parašą užsakančio asmens valdoma ir kontroliuojama elektroninio pašto dėžutė;
3. Galiojantis, Lietuvos Respublikos išduotas asmens dokumentas – pasas, asmens tapatybės kortelė, leidimas laikinai arba nuolatos gyventi Lietuvos Respublikoje.
 
LT ID elektroninį spaudą gali užsakyti ir gauti tik Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre registruotos įmonės atstovas – įmonės vadovas ar jo įgaliotas asmuo.
 
Norint užsakyti LT ID elektroninį spaudą būtina turėti:
 
1. Asmeninį, el. spaudą užsakančio įmonės atstovo valdomą ir kontroliuojamą, mobilųjį telefoną ar planšetinį kompiuterį, galintį priimti SMS žinutes;
2. Asmeninę, tik el. spaudą užsakančio asmens valdomą ir kontroliuojamą elektroninio pašto dėžutę;
LT ID elektroniniu parašu gali būti pasirašomi pavieniai dokumentai arba dokumentų paketas. Pavienių dokumentų pasirašymo atveju, kiekvieną kartą norint pasirašyti dokumentą, asmuo mobiliajame telefone ar kitame įrenginyje, kur įdiegta LT ID programėlė, turi įvesti leidimo sukurti parašą PIN2 kodą. Pasirašant dokumentų paketą vieną kartą įvedus šį PIN2 kodą, automatiškai yra pasirašomas kiekvienas dokumentas iš pakete esančių.
 
Pasikeitus asmens dokumentui nėra reikalingas LT ID atnaujinimas, jei nesikeičia asmens vardas, pavardė ar asmens kodas.
 
Pasikeitus vardui, pavardei ar asmens kodui asmuo turi atlikti šiuos veiksmus:
 
1. Kreiptis į pasirinktą Registrų centro Klientų aptarnavimo padalinį ir iš naujo pateikti LT ID  sertifikato užsakymą.
Pasikeitus mobiliojo telefono numeriui ir / ar el. pašto adresui yra būtina atvykti į Registrų centro klientų aptarnavimo padalinį, pateikti prašymą pakeisti LT ID naudotojo telefono numerį ir / ar el. pašto adresą.
 
LT ID autentifikacijos bei dokumentų pasirašymo LT ID el. parašu ar el. spaudu procese, telefono numeris ir el. pašto adresas nėra naudojami, tačiau jie yra labai svarbūs registruojant LT ID programėlę naujame mobiliajame telefone.
LT ID infrastruktūroje nėra saugomi duomenys kada ir kokius dokumentus asmuo pasirašė. Ši informacija gali būti saugoma el. dokumentų pasirašymo sistemose, kuriose pasirašėte dokumentus (GoSign, Dokobit, MarkSign ir pan.).
Išduotas LT ID elektroninio parašo / spaudo sertifikatas galioja penkerius metus. Baigiantis šiam periodui būtina jo galiojimą atnaujinti.
LT ID el. spaudą gali užsakyti ne jaunesnis kaip 18 m. amžiaus fizinis asmuo, turintis teisę atstovauti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre registruotą įmonę, užsakant ir išduodant elektroninio spaudo sertifikatus. Įmonę atstovauti gali įmonės vadovas ar jo įgaliotas asmuo, turintis popierinį ar elektroninį įgaliojimą, registruotą LR įgaliojimų registre.
Asmeniui netekus teisės valdyti įmonės el. spaudo, pavyzdžiui, išėjus iš darbo, pasikeitus pareigoms ar kt., įmonės vadovas ar jo įgaliotas asmuo turi kreiptis į Registrų centrą  tel. nr. +370 52  511 999 ir atšaukti tam asmeniui išduoto el. spaudo sertifikato galiojimą.
LT ID programėlė gali būti diegiama į du asmens pasirinktus įrenginius – du mobiliuosius telefonus, du planšetinius kompiuterius arba planšetinį kompiuterį ir mobilųjį telefoną.
Jeigu 3 kartus iš eilės klaidingai suvedėte PIN1 arba PIN2 kodą, tokiu atveju Jūsų paskyra yra užblokuojama. Paskyrą atblokuoti galima susisiekus telefonu +370 52 511 999 arba atvykus fiziškai į pasirinktą klientų aptarnavimo padalinį, tačiau PIN kodų atstatyti ar jų pakeisti galimybės nėra, nes Jūsų susikurti PIN kodai nėra saugomi. Tokiu atveju, turite išdiegti LT ID programėlę iš įrenginio, įsirašyti ją iš naujo ir pakartotinai atlikti įrenginio registravimą.
Taip, LT ID parašas yra tapatus šiuo metu Lietuvoje naudojamiems kvalifikuotiems parašams.
Išregistravus juridinį asmenį yra atšaukiami jo atstovams išduoti el. spaudo sertifikatų galiojimai.
Taip. Norint pasinaudoti ar pasirašyti LT ID parašu ar LT ID spaudu, būtinas tik interneto ryšys. Autentifikacijos bei dokumentų pasirašymo procese telefono numeris nėra naudojamas.
Galimų pasirašyti failų dydį nustato GoSign ir kitos el. dokumentų pasirašymo sistemos. LT ID neriboja pasirašomų dokumentų failų dydžių.
Žmogui mirus yra atšaukiamas jam išduotų el. parašų sertifikatų galiojimas.
Vienas juridinis asmuo gali turėti ne daugiau kaip 50 LT ID spaudų.
Keičiant mobilųjį telefoną būtina:
 
1. Telefone, kurio nebenaudosite, atlikti įrenginio išregistravimą. Tai galima padaryti pasirinkus atitinkamą LT ID programėlės meniu punktą;
2. Naujajame telefone iš Google Play arba Apple App Store virtualių parduotuvių atsisiųsti LT ID programėlę ir atlikti įrenginio registravimą.
Būtina nedelsiant apie tai pranešti Registrų centrui tel. nr. +370 52 511 999. Pranešus, LT ID naudotojo paskyra bus užblokuota.
Taip, jeigu jis yra registruotas Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre.
LT ID el. parašą gali užsakyti ir gauti ne jaunesnis kaip 14 m. amžiaus LR pilietis ar asmuo turintis asmens dokumentą patvirtinantį jo teisę gyventi Lietuvos Respublikoje.
 
Asmenims nuo 14 m. iki 18 m. pateikus rašytinį tėvų sutikimą bus galima išduoti LT ID parašą. LT ID išduodamas Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje, nepilnamečiui atvykus kartu su vienu iš tėvų ar globėjų.