Adresų registras

Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 27 punkte nurodyta, kad adresų suteikimas žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, pastatams, butams ir kitoms patalpoms, šių adresų keitimas ir panaikinimas yra savarankiška savivaldybių funkcija. Atsižvelgiant į tai, nekilnojamojo daikto savininkui reikia pateikti prašymą atitinkamai savivaldybei, kurios teritorijoje yra nekilnojamas daiktas.
Patikrinti ar suteiktas adresas įregistruotas Adresų registre galima valstybės įmonės Registrų centro tinklapyje http://www.regia.lt/lt/zemelapis/.
Kai suteiktas adresas yra žinomas, žemėlapyje pasirenkama atitinkama savivaldybė ir atsidariusio lango dešinėje pusėje viršuje pasirenkama Adresų paieška. Įrašius gatvės pavadinimą, pastato ar žemės sklypo numerį, pateikiami įregistruotų adresų duomenys iš Adresų registro. Paspaudus ant surasto adreso įrašo, parodoma jo vieta žemėlapyje.
Norint įsigyti Adresų registro grafinius duomenis (apskričių, savivaldybių, seniūnijų, gyvenamųjų vietovių ribas, gatvių ašinės linijas ir adresų taškus) pateikiamas prašymas dėl duomenų teikimo.
Užpildytas prašymas siunčiamas registruotu paštu, el. paštu info@registrucentras.lt, pateikiamas per Registrų centro savitarnos Virtualiojo adreso dėžutę, kurios adresas Lvivo g. 25-101, Vilnius, arba pateikiamas bet kuriame Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje.
Siekiant pakeisti Nekilnojamojo turto registre įrašyto nekilnojamojo daikto, kuris nėra adreso objektu, gyvenamosios vietovės pavadinimą reikia pateikti valstybės įmonės Registrų centro teritoriniam registratoriui prašymą įregistruoti pakeitimus ir dokumentus, patvirtinančius pakeitimo faktą.
Virtualus adresas - vieša elektroninė paslauga saugiam keitimuisi elektroniniais pranešimais ir elektroniniu parašu pasirašytais dokumentais. Paslauga gali naudotis asmenys teisėtai susiję bent su vienu nekilnojamuoju daiktu arba JA atstovai.
 
Aktyvuoti virtualaus adreso dėžutę ir naudotis jos paslaugomis galite čia. Prisijungę, viršutiniame meniu rinkitės ADRESŲ REGISTRAS.

 
Adresų registro tvarkytojas privalo įregistruoti adresą arba pakeisti jo duomenis per 10 darbo dienų nuo būtinų duomenų ir (ar) dokumentų gavimo dienos. Registro tvarkytojas turi teisę atsisakyti registruoti adresą ar pakeisti jo duomenis, kai nustatoma, kad gauti dokumentai neatitinka teisės aktų reikalavimų, dokumentuose nurodyti klaidingi, netikslūs ar neišsamūs duomenys arba pateikti duomenys neatitinka susijusių registrų duomenų.
 
 

Adresų registro duomenų bazės tekstiniai duomenys, apimantys visą Lietuvos teritoriją, teikiami sudarius duomenų teikimo sutartis. Norėdami sudaryti duomenų teikimo sutartį:
 
    - Užpildykite prašymą, jame nurodykite duomenų naudojimo tikslą ir teisinį pagrindą.

Registrų centro savitarnos sistemoje galima užsisakyti šias Adresų registro el. paslaugas:

  • neatlygintinai surasti adresą (iki 100 užklausų per dieną);
  • nusipirkti Jus dominančio adreso išrašą bei dokumento kopiją, kurio pagrindu adresas įregistruotas, pakeistas arba išregistruotas;
  • aktyvuoti virtualaus adreso dėžutę ir naudotis jos paslaugomis.

 
Gatvių pavadinimai suteikiami ir registruojami tik gyvenamosiose vietovėse. Sodininkų bendrija yra juridinis asmuo (tam tikra įmonė), o juridiniams asmenims gatvės nepriskiriamos. Gatvių pradžia ir pabaiga gali sutapti su konkrečios sodininkų bendrijos teritorijos ribomis, bet gatvė vis tiek bus registruojama gyvenamojoje vietovėje. Svarbu žinoti, kad vienoje gyvenamojoje vietovėje esančių kelių sodininkų bendrijų gatvių pavadinimai negali kartotis, nes gatvės pavadinimas gyvenamojoje vietovėje turi būti unikalus.
 

 
Registrų centro tinklalapyje per dieną galima neatlygintinai atlikti iki 300 viešų paieškų šioje nuorodoje ir sužinoti kokie nekilnojamieji daiktai įregistruoti Nekilnojamojo turto registre nurodytu adresu.