Vedybų sutarčių registras

Norėdami gauti  Vedybų sutarčių registro išrašą, Registrų centrui turite pateikti prašymą suteikti registro duomenis. 


Prašymą galite pateikti šiais būdais:
Vedybų sutarčių registrui pateiktų dokumentų kopijas teisės aktų nustatytoms funkcijoms atlikti turi teisę gauti tik šie asmenys: notarai, asmenys, turintys teisę atlikti notarinius veiksmus, nurodyti Civilinio kodekso 2.138 straipsnio 2 dalyje, antstoliai (tik funkcijoms, nurodytoms Antstolių įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje, atlikti), konsuliniai pareigūnai, teismai, teisėtvarkos, mokesčių ad
Užsienio valstybėje sudaryta vedybų ar sugyventinių sutartis gali būti įregistruota Vedybų sutarčių registre, jeigu vedybų ar sugyventinių sutartyje nurodytas bent vienos iš šią sutartį sudariusių šalių asmens kodas, suteiktas Gyventojų registro, kaip nustatyta Vedybų sutarčių registro nuostatų 67 punkte.
 
Darbų atlikimo įkainius pateikiame šioje nuorodoje.

Atlyginimo už Vedybų sutarčių registro duomenis (išrašus) dydžiai yra nustatyti 2020 m. liepos 8 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 763.
 

Vedybų sutarčių registro duomenys ir registrui pateiktų dokumentų kopijos teikiami pagal:

  • vedybų, sugyventinių sutarties ar turto padalijimo fakto identifikavimo kodą;
  • vedybų, sugyventinių ar turto padalijimo sutartį sudariusio asmens vardą, pavardę ir asmens kodą arba vieno iš sutuoktinių, kurių turtas padalytas, vardą, pavardę ir asmens kodą, jeigu asmens duomenų Gyventojų registre nėra, — pagal asmens vardą, pavardę ir gimimo datą.
Vedybų sutartys Vedybų sutarčių registre registruojamos nuo 2002 m. liepos 1 d.       
Sąskaitų, į kurias galite pervesti atlyginimą už vedybų sutarties įregistravimą, sąrašą rasite čia.
 
Fiziniai asmenys kartą per kalendorinius metus gali neatlygintinai susipažinti su  registruose tvarkomais savo asmens duomenimis, kuriuos gali užsisakyti per interneto portalą „Elektroniniai valdžios vartai“.