Licencijų informacinė sistema

Įsitikinkite:

- ar adrese matote vpp ar epp https://www.licencijavimas.lt/lis-epp-app/public. Jei matote epp,  jūs patekote į išorinių paslaugų portalą. Prisijunkite iš naujo naudodami mygtuką “Institucijų darbuotojams”, jei nepavyksta, junkitės tiesiogiai https://www.ipasas.lt/?app=lis_vpp;

- Laukelyje „Gyvenamoji vietovė“ nurodykite gyvenamąją vietovę, o ne rajoną, pvz., Gineičių k. Adresų paieška vykdoma pagal dalį pavadinimo, todėl nebūtina įvesti viso pavadinimo;

- Toliau nurodykite gatvės pavadinimą, namo numerį, jei žinomas - namo korpusą, jo numerį ir duomenų pildymo lauke „Patalpos Nr.“ nurodykite buto numerį. Spauskite nuorodą „Ieškoti“.

- Licencijų turėtojams reikia jungtis spaudžiant mygtuką „Prisijungti”;
- Licencijas išduodančių institucijų darbuotojams reikia jungtis spaudžiant mygtuką  „Institucijų darbuotojams”.
Gaunamos klaidos pvz.: Jūsų klaidos ID yra: 15552946099788737514

Klaidos tekstą ir informaciją, kad klaida įvyko licencijų informacinėje sistemoje siųskite adresu pagalba@registrucentras.lt.


Kai pasikeičia Licencijos būsena, LIS‘as automatiškai išsiunčia pranešimą Licencijos gavėjui (Licencijoje nurodytu el. pašto adresu) apie pasikeitusią licencijos būseną.
Tokie pranešimai iš LIS‘o yra informacinio pobūdžio, vartotojas dėl tolimesnių veiksmų turi kreiptis į licenciją išdavusią instituciją.
Pildant licencijos tūrėtojo informaciją, pažymėti “chek box” licencencijos gavėjas neturi el. pašto.
Vadovaujantis teisės aktais licencijas išduodančios institucijos, informaciją apie licencijas turi pateikti tą pačią dieną, kai priimami sprendimai apie išdvimą ir ar kiti sprendimai susiję su licencija.
Licencijos išdavimo datos pakeisti sistemoje negalima. Taisyti datą galima atliekant šiuos veiksmus:

- suraskite norimą koreguoti licenciją ir spauskite mygtuką „Kopijuoti“. Atsidariusiame langelyje įrašykite teisingą datą ir patvirtinkite. Po patvirtinimo pateksite į licencijos pildymo dalį, kurioje įveskite licencijos Nr.. Patikrinę, ar licencijoje visi duomenys nurodyti teisingai, išsaugokite ir paspauskite mygtuką „Publikuoti“;
- suraskite licenciją su bloga data, anuliuokite publikavimą ir ištrinkite.

Įsitikinkite, ar vartotojui leidžia kurti kitus licencijos tipus, jeigu taip:

- įsitikinkite, ar yra matomas licencijos tipas ir leidžiama tam tipui spausti „Sukurti“, jeigu taip:
- reikia, kad institucijos administratoriaus teises turintis darbuotojas priskirtų licencijos tipą darbuotojams, kurie turi teisę pildyti šias licencijas.

Jei vartotojui neleidžiama kurti jokių licencijų tipų, jam reikėtų kreiptis į LIS tvarkytoją adresu LIS@registrucentras.lt

Norint įvesti išdavimo datą, lange Licencijos išdavimo data ir tipas“ į eilutę „Licencijos išdavimo data“ įrašykite licencijos išdavimo datą ir spauskite Ieškoti“. Nepaspaudus mygtuko Ieškoti“ sistema automatiškai priskirs datą „šiandien“.