Turto arešto aktų registras

Norėdami gauti Turto arešto aktų registro išrašą, Registrų centrui turite pateikti prašymą suteikti registro duomenis. 

Prašymą galite pateikti šiais būdais:

1. Elektroniniu būdu.
Turto arešto aktų registro išrašai gali būti pateikti pagal:
Turto arešto aktas iš Turto arešto aktų registro išregistruojamas vadovaujantis Turto arešto aktų registro įstatymo 10 straipsnyje ir Turto arešto aktų registro nuostatų 28 punkte įtvirtintais pagrindais:

1. turto arešto aktą priėmusios institucijos, teismo sprendimo (nutarties) arba kitos institucijos ar pareigūno, turinčių teisę panaikinti turto areštą, sprendimo duomenimis; 

Norėdami gauti Turto arešto aktų registro išrašą, Registrų centrui turite pateikti prašymą suteikti registro duomenis. 

Prašymą gauti duomenis galite pateikti šiais būdais:
Darbų atlikimo įkainius pateikiame šioje nuorodoje.

Atlyginimo už Turto arešto aktų registro duomenis (išrašus) dydžiai yra patvirtinti 2020 m. liepos 8 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 763.
Tai reiškia, kad yra vykdomas išieškojimas iš Jums priklausančių piniginių lėšų. Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 689 straipsniu, institucija, vykdanti išieškojimą (antstolis, Valstybinė mokesčių inspekcija, Sodra, Muitinės departamentas), per Piniginių lėšų apribojimų informacinę sistemą (PLAIS) į kredito įstaigą (banką) pateikia nurodymą nurašyti pinigines lėšas.
Norėdami gauti Turto arešto aktų registro išrašą, Registrų centrui turite pateikti prašymą suteikti registro duomenis. 

Prašymą galite pateikti šiais būdais:
1. Elektroniniu būdu.
Fiziniai asmenys vieną kartą per kalendorinius metus gali neatlygintinai susipažinti su registruose tvarkomais savo asmens duomenimis, kuriuos gali užsisakyti per interneto portalą „Elektroniniai valdžios vartai“.
Registro duomenys, registro informacija neatlygintinai:
 
  • teikiami fiziniams asmenims, kai registre tvarkomi duomenys apie šiuos asmenis kartą per kalendorinius metus pagal prašymą;
  • perduodami susijusiems registrams, valstybės informacinėms sistemoms pagal sutartis;
  • teikiami mokesčių administravimo, teisėtvarkos institucijoms ir teismams teisės aktuose nustatytoms funkcijoms atlikti pagal prašymą ir (arba) sutartis.
Vadovaujantis Turto arešto aktų registro nuostatų 32 punktu, turto arešto aktas išregistruojamas kitą darbo dieną, suėjus (pasibaigus) turto arešto terminui.
Vadovaujantis Turto arešto aktų registro nuostatų 23, 29 punktais, turto arešto aktas įregistruojamas / išregistruojamas, duomenys pakeičiami nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 8 darbo valandas nuo dokumentų (duomenų) gavimo Turto arešto aktų registre, išskyrus tuos atvejus, kai turto arešto aktą atsisakoma registruoti.
Jei turto areštas taikytas iki 2002 m. sausio 1 d., ir pradėjus veikti Turto arešto aktų registrui nebuvo pateiktas įregistruoti, tai sprendimas dėl turto arešto panaikinimo ar kitas dokumentas, patvirtinantis arešto pabaigą, turi būti pateikiamas turto registro, kuriame įregistruotas areštuotas daiktas, tvarkytojui.
 
Turto arešto aktą, jo pakeitimą įregistruoti Turto arešto aktų registre gali pateikti tik šio registro duomenų teikėjai: teismai, antstoliai, prokurorai, Valstybinė mokesčių inspekcija, Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos, Muitinės departamentas, Lietuvos bankas, kitos valstybės institucijos ir pareigūnai, turintys teisę areštuoti turtą, kaip nustatyta Turto arešto aktų registro nuostatų 17 ir 18 p.
Nustačius, kad Turto arešto aktų registre nurodyti netikslūs, klaidingi ar neišsamūs duomenys, apie tai turi būti informuotas registro tvarkytojas – Registrų centras. Registro tvarkytojas, vadovaudamasis Turto arešto aktų registro nuostatų 53 punktu, privalo per 5 darbo dienas nuo reikalavimo ir jame nurodytus faktus patvirtinančių dokumentų gavimo ištaisyti nurodytus netikslumus ir apie tai pranešti to reikalavusiam asmeniui.