Testamentų registras

Testamentų registras nėra viešas, jo duomenys gali būti atskleisti tik po testatoriaus mirties.

Norėdami gauti  Testamentų registro išrašą, Registrų centrui turite pateikti prašymą suteikti registro duomenis. 


Prašymą galite pateikti šiais būdais:
Testamentų registro duomenys teikiami tik po testatoriaus mirties, išskyrus atvejus, kai kreipiasi fizinis asmuo, norėdamas gauti Testamentų registro duomenis apie save.
Testamentų registre įrašomi duomenys tik apie testamento sudarymo faktą, palikimo priėmimo faktą, o duomenys apie testamento turinį, testatoriaus išreikštą valią ir duomenys apie paveldėtą turtą nekaupiami. Testamentų registras nėra viešas, jo duomenys gali būti atskleisti tik po testatoriaus mirties.
 
Testamentų registre yra įrašoma žyma apie papildomo paveldėjimo teisės liudijimo išdavimą. Šio dokumento kopija ar paveldėjimo teisės liudijimo kopija Testamentų registrui nėra pateikiama.
 
Informaciją, kaip galima gauti dokumentų, kuriais remiantis Nekilnojamojo turto registre įregistruotas nekilnojamasis daiktas, daiktinės teisės į jį, šių teisių suvaržymai, juridiniai faktai ar kitos žymos, kopijas, rasite šioje nuorodoje.
Testamentų registras veiklą pradėjo nuo 2001 m. liepos 1 d., duomenys apie iki jo veiklos pradžios sudarytus (priimtus saugoti) testamentus arba palikimo priėmimo faktus Testamentų registrui neperduoti, todėl negali būti teikiami.
Pažymą su mokestine verte (kai vertė reikalinga ankstesniam mokestiniam periodui) galima užsisakyti, atvykus į Registrų centro teritorinį padalinį, užpildžius prašymą bei apmokėjus pateiktą sąskaitą už paslaugos suteikimą. Prašymą parengti pažymą taip pat galima siųsti paštu arba el.
Testamentų registro duomenis teisės aktų nustatytoms funkcijoms atlikti turi teisę gauti notarai, Lietuvos notarų rūmai, konsuliniai pareigūnai, teismai ir teisėtvarkos institucijos, mokesčių administravimo institucijos, antstoliai, advokatai, užsienio valstybių nacionalinės įstaigos, kiti asmenys, kurie turi teisę gauti registro duomenis įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais. Teisę gauti Testamentų registro duomenis turi ir fiziniai asmenys, kurių duomenys įrašyti registre.
Kai asmuo registruotas Gyventojų registre, Testamentų registro duomenys teikiami pagal palikėjo (testatoriaus) asmens kodą, vardą ir pavardę.
Jei asmuo neregistruotas Gyventojų registre, Testamentų registro duomenys teikiami pagal palikėjo (testatoriaus) asmens vardą, pavardę ir gimimo datą.
Testamentai ir palikimo priėmimo faktai Testamentų registre registruojami nuo 2001 m. liepos 1 d. Duomenys apie palikimą priėmusius asmenis Testamentų registre kaupiami nuo 2010 m. kovo 31 d. Palikimo atsisakymo faktai Testamentų registre registruojami nuo 2015 m. rugpjūčio 17 d.

Testamentų registre nuo 2016 m. kovo 1 d. registruojami pareiškimo dėl palikimo priėmimo padavimo ne palikimo atsiradimo vietos notarui faktai bei pareiškimo dėl palikimo atsisakymo padavimo ne palikimo atsiradimo vietos notarui faktai.
Testamentų registrui duomenis gali teikti:

  • notarai, vykdantys veiklą Lietuvos Respublikoje;
  • Lietuvos notarų rūmai;
  • Lietuvos Respublikos konsuliniai pareigūnai užsienio valstybėse;
  • užsienio valstybių paskirtos nacionalinės įstaigos, atsakingos už 1972 m. gegužės 16 d. Konvencijos dėl testamentų registravimo sistemos sukūrimo nuostatų įgyvendinimą;

Duomenys Testamentų registrui teikiami tik elektroniniu būdu, naudojantis Duomenų teikimo Testamentų registrui internetine programa.