Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Daugiabutyje esančiam butui priklauso bendro naudojimo koridorius(pagal dokumentus tik tam vienam butui). Ar gali bendrija pakeisti jo teisinį statusą, kad priklausytų ir kitiems savininkams, ir ar įmanoma pačiam buto savininkui privatizuoti koridorių?

Daugiabučio namo bendrojo naudojimo patalpos yra bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektas. Vadovaujantis  Civilinio kodekso  4.82 ir 4.75 straipsnių nuostatomis butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendro naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė-techninė ir kitokia įranga. Buto ir kitų patalpų savininkui priklausanti bendrosios dalinės nuosavybės dalis yra lygi jam nuosavybės teise priklausančių patalpų naudingojo ploto ir gyvenamojo namo naudingojo ploto santykiui.
Visi klausimai susiję su daugiabučio namo bendrojo naudojimo patalpų valdymu, naudojimu ir disponavimu sprendžiami bendraturčių sutarimu.
 
Redaguota: 2015-12-09 15:19
Į viršų