Naudos gavėjų posistemis (JANGIS)

Kas gali teikti naudos gavėjų sąrašą į JADIS naudos gavėjų posistemį (JANGIS)?

Naudos gavėjų sąrašą gali teikti:  
• juridinio asmens vadovas;
• MB atstovas ar vienintelis narys;
• TŪB tikrasis narys, paskirtas vykdyti valdymo organo pareigas;
• įgaliotas asmuo, kurio duomenys įregistruoti nustatyta tvarka;
• prokuristas;
• likvidatorius;
• bankroto administratorius;
• nemokumo administratorius;
• asmuo, veikiantis religinės bendruomenės vardu;
• investicinio fondo valdymo įmonės atstovas.
 
Apibendrintą informaciją apie duomenų teikimą ir JANGIS naudotojo vadovą rasite šioje nuorodoje.


Redaguota: 2024-04-04 08:44
Į viršų