Naudos gavėjų posistemis (JANGIS)

Kas gali teikti naudos gavėjų sąrašą į JADIS naudos gavėjų posistemį (JANGIS)?

Duomenis į JADIS naudos gavėjų posistemį (JANGIS) gali teikti:
  • juridinio asmens vadovas (MB dar gali teikti ir atstovas ar vienintelis narys, kai MB valdymo organas yra narių susirinkimas);
  • įgaliotas asmuo, kurio duomenys įregistruoti nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, kai MB yra atstovas;
  • prokuristas.
Apibendrintą informaciją apie duomenų teikimą ir JANGIS naudotojo vadovą rasite šioje nuorodoje.


Redaguota: 2022-12-29 16:42
Į viršų